SkanPers Kommunikation

JobbPortalen.no
Dynamic People
 

En god bedriftskultur er nøkkelen til suksess, og mennesket som skal ansettes må derfor først og fremst passe inn
i bedriftskulturen. Trivsel skaper rom for personlig vekst, kreativitet, engasjement, lojalitet, ytelse og handlekraft
– alle nøkkelfaktorer som i sum fører til større fremgang og vekst for bedriftene.

Dynamic People leverer tjenester som Executive search, Rekruttering, Konsulentutleie, Prestasjonsutvikling, Karriererådgivning, coaching, Mentoring og lederstøtte. 
Vi skal være proaktiv i forhold til de menneskelige ressursene som til enhver tid befinner seg i markedet, samt være spesifikk og grundig i forhold til oppdragsgivers
behov som stadig er i endring. 

Dynamic People er organisert ut i fra en filosofi og en tanke om at en bedrift bare er så god som sine menneskelige ressurser. Vi har tro på å rendyrke en positiv
bedriftskultur der folk i fokus, raushet og samarbeid er nøkkelord for resultatoppnåelse og suksess, både for oss og våre samarbeidspartnere.

Dynamic People vil med dette sette folk i fokus også under ansettelsesprosesser ved å se hele mennesket og ikke bare cv og rammebetingelser. 


VI VIL GJERNE HA DIN CV /

Vi benytter en rask og enkel registrering hvor du kan laste opp din CV, bilde og andre vedlegg.

KARRIERERÅDGIVNING /

Karrierecoaching passer for den som ønsker å øke sin bevissthet om sine sterke sider og talent.

VÅR PROSESS /

Vi benytter oss av det til enhver tid mest oversiktlige og gjennomprøvde kandidatsøkesystemet på markedet.

MØT VÅRE ANSATTE /

Vi er organisert ut i fra en filosofi og en tanke om at en bedrift bare er så god som sine menneskelige ressurser.