Ledige stillinger

 

REKTOR VIK SKOLE

Vik skole er en skole for alle elevene i kommunen på 5. til 10. trinn. Det er ca. 180 elever og 38 årsverk. Rektor har to avdelingsledere i sitt lederteam.
Les mer... [Oppdatert 23.mar]

NORGES RÅESTE SALGSAGENTER SØKES

Har du lyst å jobbe med salg mot bedriftsmarkedet i et attraktivt selskap som er i kontinuerlig utvikling og vekst? Er du interessert i hvordan digitale produkter og tjenester kan løse kundenes behov?
Les mer... [Oppdatert 23.mar]

FORRETNINGSANALYTIKER

DNB står overfor store endringer i kundeadferd og konkurranse. Våre kunders ønsker om innovative løsninger, nye teknologiske muligheter, samt konkurranse fra andre teknologiselskaper gjør at DNB må ligge i front på utvikling av IT løsninger.
Les mer... [Oppdatert 23.mar]

INNHOLDSPRODUSENT

DNB har landets største og sterkeste fagmiljø på sparing og forvaltning. Vi søker en innholdsprodusent som kan sørge for at flere får tilgang til kunnskapen vår og kan ta kloke valg for egen sparing.
Les mer... [Oppdatert 23.mar]

JURIST

People Governance har ansvar for rammeverket for personalpolitikken i DNB og er en divisjon i stabs- og støtteområdet People & Operations.
Les mer... [Oppdatert 23.mar]

SYKEPLEIER / VERNEPLEIER - PSYKISK HELSE OG RUS, BOLIGER MED BEMANNING

Tjenesteområdet psykisk helse og rus, boliger med bemanning, er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde.
Les mer... [Oppdatert 23.mar]

LÆRERE - VIKARIATER - GULLHAUG SKOLE

Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne? Som lærer i bærumsskolen vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen, alltid med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et læringsmiljø som stimulerer og utfordrer. Bli med på laget som skal gjøre bærumsskolen enda bedre!
Les mer... [Oppdatert 23.mar]

EIENDOMSMEGLER / EIENDOMSMEGLER FULLMEKTIG

DNB Eiendom er Norges ledende eiendomsmeglerselskap, og foretrukket megler hos 2,3 millioner kunder. Som megler i DNB Eiendom vil du raskt oppleve hva vår markedsposisjon betyr for deg i praksis.
Les mer... [Oppdatert 23.mar]

EIENDOMSMEGLER / EIENDOMSMEGLER FULLMEKTIG ARENDAL

DNB Eiendom er Norges ledende eiendomsmeglerselskap, og foretrukket megler hos 2,3 millioner kunder. Som megler i DNB Eiendom vil du raskt oppleve hva vår markedsposisjon betyr for deg i praksis.
Les mer... [Oppdatert 23.mar]

IT SUPPLY CHAIN

Elkjøp Nordic kan tilby en ansvarsfull og selvstendig stilling innenfor koordinering og faglig oppfølging av våre logistikkprosesser.
Les mer... [Oppdatert 23.mar]

KJØKKENSPESIALIST

Er du interessert i interiør og design, elektronikk og smarte løsninger? Kan du tenke deg å tegne folks drømmekjøkken hver dag? Da bør du definitivt lese videre.
Les mer... [Oppdatert 23.mar]

KONTAKTLÆRERSTILLING - MUSIKK,NORSK OG SAMFUNNSFAG - SKØYENÅSEN SKOLE

Skøyenåsen skole er en stor ungdomsskole i bydel Østensjø med ca 550 elever og 50 ansatte. Skolen er i vekst. På Skøyenåsen skole er vi opptatt av at den enkelte elev får realisert sitt potensiale og oppnår sine mål.
Les mer... [Oppdatert 23.mar]

AVDELINGSLEDER HAUG SKOLE OG RESSURSSENTER

Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne? Godt lederskap har stor betydning for elevers læring. Som avdelingsleder i bærumsskolen vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et læringsmiljø som stimulerer og utfordrer.
Les mer... [Oppdatert 23.mar]

TJENESTELEDER FOR PROSJEKTENHETEN

rosjektenheten - utbygger av kommunal infrastruktur Prosjektenheten styrer Bærum kommunes prosjekter innen teknisk infrastruktur; vei, vann og avløp, byutvikling, renovasjon, samt grønt i form av turveier, parker og gravplasser.
Les mer... [Oppdatert 23.mar]

EIENDOMSMEGLER / EIENDOMSMEGLER FULLMEKTIG

DNB Eiendom er Norges ledende eiendomsmeglerselskap, og foretrukket megler hos 2,3 millioner kunder. Som megler i DNB Eiendom vil du raskt oppleve hva vår markedsposisjon betyr for deg i praksis.
Les mer... [Oppdatert 23.mar]

KJØKKENSELGER KIRKENES

Er du interessert i interiør og design, elektronikk og smarte løsninger? Kan du tenke deg å tegne folks drømmekjøkken hver dag? Da bør du definitivt lese videre.
Les mer... [Oppdatert 23.mar]

DELTID HOME

Har du lett for å snakke med folk, samtidig som du mestrer kunsten å lytte? Din viktigste jobb som selger i Elkjøp er å finne den perfekte løsningen på alle kunders spørsmål, utfordringer og ønsker.
Les mer... [Oppdatert 23.mar]

VI SÖKER ENGAGERADE UNDERSKÖTERSKOR FÖR UPPDRAG I NORGE

Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för andra.
Les mer... [Oppdatert 23.mar]

ETATSSJEF FOR KULTUR, MILJØ OG FOLKEHELSE

Vi søker deg som har et bredt repertoar av lederegenskaper til ei unik topplederstilling.
Les mer... [Oppdatert 23.mar]

MILJØTERAPEUT - PSYKISK HELSE OG RUS, BOLIGER MED BEMANNING

Tjenesteområdet psykisk helse og rus, boliger med bemanning, er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde.
Les mer... [Oppdatert 23.mar]

SPESIALRÅDGIVER - GRUNNEIENDOM OG MARKED

Bærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendomsportefølje. Kommunen er i vekst og dette fører blant annet til etablering av nye utbyggingsområder, ny infrastruktur, fortetting og endret bruk av grunneiendom i etablerte bolig- og næringsområder.
Les mer... [Oppdatert 23.mar]

SYKEPLEIER ØSTERÅS BO OG BEHANDLINGSSENTER

sterås bo og behandlingssenter ligger sentralt i østre Bærum med gode buss og T-Baneforbindelser. Vi har 54 beboere fordelt på 3 langtidsavdelinger, hvorav en demensenhet med direkte utgang til sansehage. Vi har høy fagdekning og scorer høyt på bruker og personalundersøkelser.
Les mer... [Oppdatert 23.mar]

REKTOR, TRONES SKOLE

Beiarn kommune har ledig 100 % fast stilling som rektor ved Trones skole fra 1.august 2018. Vår nåværende rektor går av med pensjon.
Les mer... [Oppdatert 22.mar]

LEDIGE LÆRERSTILLINGER

Det vil, med forbehold om ledighet, bli ledig 2-3 vikariater som lærer ved grunnskolene i Beiarn kommune skoleåret 2018/2019.
Les mer... [Oppdatert 22.mar]

LEDIGE UNDERVISNINGSSTILLINGER VED VIK SKOLE SKOLEÅRET 2018/2019

I forbindelse med mulige permisjoner og videreutdanninger kan det bli ledig et antall lærerstillinger ved Vik skole.
Les mer... [Oppdatert 21.mar]

HELSEFAGARBEIDER - MUNKVOLL HELSE- OG VELFERDSSENTER

Munkvoll helse- og velferdssenter søker etter helsefagarbeidere/hjelpepleiere til fast 100 prosent stilling. Stillingsstørrelsen er ikke absolutt, men det er ønskelig med ansatte i høy stillingsprosent for et mest mulig stabilt personale.
Les mer... [Oppdatert 20.mar]

LÆRERE - EBERG SKOLE

Ved Eberg skole er det ledig tre vikariater for lærere. To årsvikariater i 100 prosent stilling for skoleåret 2018/2019, og ett vikariat med varighet 4. juni 2018 - 7. april 2019.
Les mer... [Oppdatert 20.mar]

AVDELINGSLEDER JARLEVEIEN - ENHET FOR RUSTJENESTER

Ved Enhet for rustjenester er det ledig en fast 100 prosent stilling som avdelingsleder for Jarleveien.
Les mer... [Oppdatert 20.mar]

KOKK - LADE SKOLE

Ved Lade skole er det for perioden snarest og frem til og med 31. januar 2019 ledig et vikariat for kokk i 90 prosent stilling.
Les mer... [Oppdatert 20.mar]

FASTLEGER

Sauda kommune har 2 ledige stillinger som kommunalt ansatte fastleger ved Sauda legesenter.
Les mer... [Oppdatert 20.mar]
 Tjenesten leveres av Jobbportalen.no.