SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: E-pedagog

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 70%

Sted: Førde

Arbeidsgiver: SF fylkeskommune

Søknadsfrist: 19-11-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg SF fylkeskommune på:

Facebook
Twitter

E-pedagog - 70 % stilling

Midt i Sogn og Fjordane i Førde kommune ligg Mo og Øyrane vidaregåande skule. Skulen er geografisk todelt, ein skulestad for naturbrukutdanning på Mo og ein skulestad for yrkesfag på Øyrane i Førde sentrum. Totalt har skulen om lag 185 tilsette og 480 elevar fordelt på 38 klassar. Skulen tilbyr utdanningsprogramma: Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag, Service og samferdsle, Helse- og oppvekstfag, Restaurant- og matfag, Teknikk og industriell produksjon og Naturbruk. I tillegg har skulen pedagogisk ansvar ved ulike sosiale og medisinske institusjonar i Førde og ansvar for Oppfølgingstenesta i Indre Sunnfjord.

Det er ledig prosjektstilling som E-pedagog frå 01.01.2017 til 31.07.2018 i 70 % stilling.

Hovudansvarsområdet vil vere:

Digitale dugleikar skal integrerast i alle fag, og elevane skal utvikle kompetanse i å tileigne seg, handsame, produsere og foredle fagstoff digitalt.
E-pedagogen skal vere pådrivar for og har ansvar for at elevar og tilsette utviklar digital kompetanse til bruk i alle fag og som verktøy i undervisninga.

Vi ynskjer ein person som:
Er utviklingsorientert og har gjennomføringsevne
Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Har evne til å sjå heilskaplege løysingar
Kan jobbe i team men også sjølvstendig
Søkjarar må ha relevant fagleg- og pedagogisk kompetanse på høgare nivå. Gode IT- ferdigheiter og oppdatert på den digitale utviklinga.

Skulen vektlegg likestilling, likeverd og mangfald.

For stillinga gjeld:
Løn etter tariff.
Vanlige fylkeskommunale tilsettingsvilkår.
Hjelp til å skaffe bustad.
Dekking av flytteutgifter etter nærare reglar.
Pensjons- og forsikringsordningar.
6 md. prøvetid.
Krav om politiattest
Atterhald om overtallig i Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Søknadsfrist 19.11.2016.

Kopi av vitnemål og attestar vert å leggje fram ved eventuelt intervju.

Nærmare opplysningar får du hjå

Kontaktperson:

rektor Liv Horvei, tlf: +47 57 63 73 01, mobil: +47 480 08 357
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no