SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Miljøterapeut/Miljøarbeider

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Tana

Arbeidsgiver: Tana kommune

Ref.kode: 594

Søknadsfrist: 25-04-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Les mer om Tana Kommune > > >

Følg Tana kommune på:

Facebook
Twitter

Fast 100% stilling som miljøterapeut/ miljøarbeider

Ledig fast stilling snarest ved tilflyttertjenesten, stillingen administreres av Avdeling for hjelpetjenester. Avdeling for hjelpetjenester er en samordnet hjelpetjeneste som består av pedagogisk- psykologisk tjeneste, tjeneste for funksjonshemmede, barneverntjeneste og rus- og psykisk helsetjeneste. Kommunepsykolog er tilknyttet tjenesten. Det er felles leder.

100% stilling som miljøterapeut / miljøarbeider:

Tana kommune har organisert tilbudet gitt av tilflyttertjenesten til NAV, voksenopplæringen og avdeling for hjelpetjenester.

Tilflyttertjenesten har ett årsverk tilflytterkonsulent som er tilsatt i NAV, tre årsverk pedagoger tilknyttet voksenopplæringen og en miljøterapeut / miljøarbeider tilknyttet avdeling for hjelpetjenester. Etter hvert som kommunen tar imot flere tilflyttere vil det bli økning av ansatte knyttet til tilflyttertjenesten.

Miljøterapeuten/ miljøarbeideren vil i samarbeid med de andre ansatte i tilflyttertjenesten ha arbeidsoppgaver knyttet til introduksjonsordningen, samt bistand i forhold til bosituasjon og arbeid/ aktiviteter. I hovedsak er arbeidstid på dagtid i ukedagene, men det kan også være arbeidsoppgaver knyttet til kveldstid og helger. Miljøterapeuten/ miljøarbeideren vil tilhøre det faglige fellesskapet i rus- og psykisk helsetjeneste, og vil også ved behov utføre arbeidsoppgaver relatert til dette tjenesteområdet.

Kvalifikasjoner:
Stillingen er åpen for søkere med treårig helse-, sosialfaglig eller pedagogisk høyskoleutdanning, ansettelsesforholdet blir da som miljøterapeut. Eller fagbrev innenfor helse og omsorgsfag/ annen helse- og sosialfaglig utdanning, ansettelsesforholdet blir da som miljøarbeider. Det er ønskelig med tilleggsutdanning/ erfaring knyttet til bosetting av flyktninger.

Krav om førerkort klasse B

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskriving av studielån, ekstra barnetrygd og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til lover, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Fleksibel arbeidstid.

Tana kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Vi vektlegger gode samarbeidsevner og personlig egnethet. Referanse bes oppgitt.

Søknaden sendes elektronisk via Tana kommunens hjemmeside, ikke på e-post.

Se www.tana.kommune.no, skjema A-Å, søknad på stilling i Tana kommune I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist: 25. april 2016

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Fagleder Jakob Lanto, tlf: +47 464 00 360, e-post: Klikk her

Tana kommune

Med engasjerte og kvalifiserte medarbeidere som tar felles ansvar for helheten, er Tana kommune en spennende kommune i vekst og utvikling. Vår arbeidsplass karakteriseres med høy kompetanse, likestilling, medbestemmelse, samarbeid, fleksibilitet, utvikling og frihet. Som ansatt har du mulighet å påvirke din arbeidssituasjon og virksomheten på din arbeidsplass. Kommunens struktur gjør at kommunikasjonen flyter lett i alle retninger.

Trygghet for våre medarbeidere er også en trygghet for kommunens innbyggere som søker kvalitet i det kommunale tilbudet. Vi vil ha et voksende, integrert og framgangsrikt lokalsamfunn hvor god kommunal service, sammen med et godt utvalg handel og fritidsmuligheter gir høy livskvalitet.

Velkommen til Tana kommune hvor alle vakre, hjelpsomme og vennlige mennesker skaper et levende samfunn hvor latteren preger hverdagen i samspill med kjærlighet til fjorden, vidda, vår kultur og folket!

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no