Jobbportalen -for Profesjonell framgang i din karriere
Jobbportalen -for profesjonell framgang i din karriere
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fastlege

Kontraktstype: Fast stilling

Lønn: Etter avtale

Sted: Krødsherad

Arbeidsgiver: Krødsherad kommune

Søknadsfrist: 21-06-2012

Les mer om krødsherad > > >

Fastlegeavtale for allmenpraktiserende lege ved Noresund
legekontor

Legepraksisen er godt innarbeidet, og holder til i koselige lokaler ved Kryllingheimen. Kontoret er godt utstyrt med nødvendig utstyr. Fysioterapi – institutt, helsestasjon, hjemmebasert omsorg, institusjonsbasert omsorg, NAV kontor og tannlegekontor er lokalisert i samme bygg. Kommunen betjenes av to allmennleger. Den andre legen har for tiden kontoråpent mandag, tirsdag, onsdag og fredag

Kvalifikasjoner:

En spennende og krevende lederstilling
Lønn etter avtale
Gode arbeidskollegaer og et godt arbeidsmiljø
Kommunal pensjonsordning

Vi vil vektlegge følgende kvalifikasjoner:
Relevant høyere utdanning / ledererfaring
Fordelaktig med kjennskap til politiske prosesser
Erfaring med overordnet planlegging og økonomistyring
Kunnskap innenfor området forvaltning og kommunalrett

Det vil videre bli lagt avgjørende vekt på personlige egenskaper, fleksibilitet i det daglige arbeidet, gode kommunikasjonsevner, herunder evne til samarbeid og ikke
minst evne til å skape gode arbeidsmiljøer, inspirere, motivere og veilede medarbeidere til godt arbeid.

Oppgaver:
 Maksimalt antall innbyggere på listen: 1000.
 Åpningstider for tiden er mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00-15.00.
 Tilsynslegefunksjon ved Kryllingheimen, pt. 7,5 timer pr. uke
 Legen deltar i legefellesskapet som er lokalisert i legesenteret på Noresund.
 Ved fravær/ferie vil hans/hennes liste ivaretas av lege ved senteret.
 Det forutsettes deltakelse i kommunens legevaktordning: Ringerike
Interkommunale Legevakt,
 Faglig oppfølging av helsepersonell.
 Legen benytter kommunenes datautstyr for
pasientdata/pasientadministrasjonen. Denne er kommunens eiendom.

Økonomisk samarbeid etter § 8-2 i rammeavtalen. Som omfatter følgende pr dd.
 Hjelpepersonell
 Telefon
 Utstyr, herunder data
 Forbruksvarer
 Felles lokaler, herunder strøm og renhold.

Legen må selv dekke husleie for eget kontor i legesenteret.

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av:

Kontaktperson:

Sektorleder helse, sosial og omsorg Mette Jahr,, tlf: +47 465 00 977 (ikke uke 21)

Kontaktperson:

Kommuneoverlege Gunnar Hjorth, e-post: Klikk her

Søknad sendes: Krødsherad kommune Personalavdelingen 3536 Noresund

Krødsherad Kommune

ligger i Buskerud fylke og har mye å by på av vakker natur, et rikt friluftsliv, allsidig næringsliv, mange frivillige lag og foreninger for store og små, et godt utbygd bredbåndsnett, full barnehagedekning, flotte boområder og tomter, kort vei til Drammen, Hønefoss, Kongsberg og Oslo. Innbyggertallet er ca 2200


© 2012 Jobbportalen. All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookLinkedInTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2012 Jobbportalen. All rights reserved.

www.jobbportalen.no