SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Daglig leder

Kontraktstype: Engasjement

Stillingsprosent: 100%

Sted: Gjettum

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Ref.kode: 3139941541

Søknadsfrist: 20-07-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Bærum kommune på:

Facebook
Twitter

Førstekonsulent

Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med cirka 180 faste stillinger. Barneverntjenesten består av barnevernsjef m/stab og ni avdelinger; Mottak/barnevernvakt, Barn, Ungdom, Omsorg, Tiltak, Administrasjon og tre avdelinger for botiltak for enslige mindreårige flyktninger.

Stillingen er for tiden plassert i Avdeling administrasjon. Avdelingen har oppgaver knyttet til organisasjonsutvikling, virksomhetsplanlegging og -styring, samt en bred portefølje av stabs- og støttefunksjoner for ledergruppen og den daglige driften av barneverntjenesten og botiltak for enslige mindreårige flyktninger.

Arbeidsoppgaver:

Bistå ledelsen i å sikre gode prosesser og strategier i arbeidet med å etablere og videreutvikle botiltakene for enslige mindreårige flyktninger som tjenestested i Bærum kommune.
Etablere og følge opp gode systemer og rutiner for styring og internkontroll.
Oppgaver knyttet til økonomisk og praktisk oppfølging av botiltakene overordnet, inn- og utflytting av ungdommer mv.
Oppgaver innen avdelingens øvrige ansvarsområder; fortrinnsvis knyttet til virksomhetsplanlegging og oppfølging, oppfølging av stedlig ekspedisjon mv.
Diverse prosjekt- og lederstøtte i avdelingen og i samarbeid med andre avdelinger

Kvalifikasjoner:
Relevant utdanning fra universitet eller høgskole på minimum bachelornivå. Relevante fagretninger er hovedsakelig innen økonomi eller økonomirelatert utdanning, administrasjon, prosjektledelse eller tilsvarende.
Gode ferdigheter i Excel og generelt svært gode data- og systemferdigheter
Kunnskap om og erfaring fra arbeid med organisasjonsutvikling, styring, internkontroll eller tilsvarende.
Erfaring fra offentlig forvaltning kreves. Fordel med erfaring fra kommunalt forvaltningsnivå. Erfaring fra stabs- og støttefunksjoner knyttet til enslige mindreårige flyktninger (eller oppvekstfeltet for øvrig) vil vektlegges.

Personlige egenskaper:
God rolleforståelse
Evne til å håndtere både store og små oppgaver på strukturert og effektiv måte
Trives med å ha mange og til dels ulike oppgaver i et til tider hektisk miljø
Gode samarbeidsevner og serviceorientert holdning
Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr:
Arbeid i en av Norges største barneverntjenester som
aktivt deltar på en rekke utviklingsarenaer
etterstreber å være i forkant av den faglige utviklingen
som tør å satse og prøve ut nye veier og metoder innen barnevernfaget
En arbeidsplass som er utviklingsorientert og endringsrettet, og som setter arbeidsmiljø i høysetet
Stillingen er plassert i stillingskode 655935 førstekonsulent, kr 324 000 – 460 000 Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.
Gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger
Treningstilbud
Kulturtilbud
Bærum kommune er en IA (inkluderende arbeidsliv)-virksomhet

Stillingen er et engasjement med ett års varighet, med mulighet for fast tilsetting.
Alle som skal utføre arbeid på vegne av barnevernet må fremvise gyldig politiattest. Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder. Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden.

Bærum kommune legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Vi har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om å ikke bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig verksemd (offentliglova), § 25.
Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.
Originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju. Gyldig legitimasjon må fremvises.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Mari Hagve Avdelingsleder, tlf: +47 482 84 842

Kontaktperson:

Åshild Bakk Andersen Førstekonsulent, tlf: +47 67 50 68 00

Kontaktperson:

Line Sofie Dyrnes Førstekonsulent, tlf: +47 67 50 68 00

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no