SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Sikkerhetsansvarlig

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Forsvarsbygg

Ref.kode: 3191177371

Søknadsfrist: 25-09-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Forsvarsbygg på:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sikkerhetsansvarlig Utleie - Forsvarsbygg utleie

Avdelingen sikkerhet og beredskap i Utleie har landsdekkende fag- og prosessansvar innenfor sikkerhet og beredskap i hele Forsvarsbygg.

Stillingen som sikkerhetsansvarlig skal ivareta Utleie sitt ansvar for det forebyggende sikkerhetsarbeidet i eget virksomhetsområde innenfor rammen av pålagte krav og gjeldende lover, regler og retningslinjer. Stillingen er tillagt rollen som faglig rådgiver. Stillingen skal tilrettelegge for at Utleie sin sikkerhetsorganisasjon skal kunne gjennomføre og følge opp det som er beskrevet i Forsvarsbygg sitt styringsdokumet innenfor forebyggende sikkerhetstjeneste «Grunnlagsdokument for sikkerhet» (GDS).

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver:

Landsdekkende fag- og prosessansvar innenfor sikkerhet i Utleie,
Ansvarlig for årlig tilsyn med avdelingene i Utleie.
Ansvarlig for etablering av nødvendig planverk og styrende dokumenter innen ansvarsområdet, herunder utarbeide malverk og sørge for kunnskap om styrende dokumenter til relevante aktører.
Ansvarlig for formidling og oppfølging av mål og krav innen fagområde
Ansvarlig for gjennomføring av ROS-analyser innenfor eget ansvarsområde.
Ansvarlig for oppfølging av trusselvurderinger.
Ansvarlig for oppfølging av sikkerhetsgraderte anskaffelser.
Bidra til utvikling av god sikkerhetskultur.
Bidra til tidsriktig rapportering iht. krav.
Planlegge, budsjettere og fremme tiltak innenfor eget ansvarsområde.
Bidra for øvrig i seksjonens øvrige tildelte oppgaveportefølje innenfor sikkerhet og beredskap.
Delta i øvelser/beredskapsøvelser ved Forsvarsbygg.
Utføre andre forefallende stabs- og forvaltningsoppgaver.

Kvalifikasjoner:
Høyere utdanning med relevant fagkrets.
Erfaring fra forbyggende sikkerhetsarbeid, gjerne fra forsvarssektoren.
God kunnskap om Forsvaret er en fordel.
Lang relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for formell utdannelse.
Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig.
Det gjøres oppmerksom på at stillingen er underlagt disponeringsplikt, jf Lov om personell i Forsvaret.

Personlige egenskaper:
Faglig sterk
Gode vurderings- og samarbeidsevner
Initiativrik
Helhetsforståelse
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Strukturert
Selvstendig og pålitelig

Språk:
Engelsk
Norsk

Vi tilbyr:
Lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) iht Statens lønnsregulativ
Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
Boliglån i Statens pensjonskasse
Bedriftshelsetjeneste
Bedriftsidrettslag med bredt tilbud av aktiviteter

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Per Siem Leder sikkerhet og beredskap, tlf: (+47) 97159039
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no