SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Byggeledere

Stillinger: 4

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Kongsvinger

Arbeidsgiver: Jernbaneverket

Ref.kode: 3114647962

Søknadsfrist: 20-07-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Byggeledere

Infrastrukturprosjekter planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter i hele landet. Vi har ansvar for en rekke viktige tiltak som gir et bedre togtilbud og en mer stabil jernbane.
I 2016 har Infrastrukturprosjekter oppgaver for til sammen ca. 1,2 mrd. kroner.

Vi søker nå erfarne byggeledere. I noen av prosjektene våre vil det ha avgjørende betydning at du kan og forstår jernbane fra første dag, i andre prosjekter vil dette være noe du kan lære underveis.

Det aller viktigste for oss er at du har lang erfaring innen byggeledelse. Du vil være mye ute på våre anlegg og følge opp entreprenører og byggeaktivitet og skal planlegge fremover og se utfordringer som kan komme. Dette krever et trenet øye, god kunnskap om kontraktsoppfølging og endringsmeldinger.

Vi vil gjerne at du har jobbet med samferdselsprosjekter, men også annen prosjekterfaring er aktuell.

Infrastrukturprosjekter skal i løpet av 2016 ansette 22 nye medarbeidere. Dette er helt nødvendig for at vi skal klare å løse kommende oppgaver. Vi søker derfor etter flinke folk innenfor sitt fagfelt som kan bidra til at vi løser vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte.

Arbeidsoppgaver:

Vi har kontor både i Oslo, Hamar og i Trondheim og alle stasjoneringssteder er aktuelle ved ansettelse, vennligst oppgi ønsket sted i søknaden din.

Arbeidsoppgaver:
bistå ved utarbeidelse av tilbuds- og kontraktsdokumenter og medvirke til å videreutvikle felles forståelse av funksjoner/oppgaveløsning i prosjektet
delta i etablering og vedlikehold av fremdriftsplaner og budsjett
tilrettelegging før byggestart
kartlegge hvilke omlegginger og forberedende arbeider som er nødvendig å gjennomføre, deretter bistå med revisjon og faglig kontroll
koordinere entreprenører, kommunale etater, grunneiere o.a. som påvirkes av prosjektet
overvåke utførelse av entrepriser når det gjelder tidsplaner, kostnader, spesifikasjoner og HMS og verifisere entreprenørenes kvalitetdokumentasjon, fremdriftsrapportering, fakturering med videre
bistå med kontraktsoppfølging av endrings- og avviksbehandling, kontrakttolkninger og liknende

Kvalifikasjoner:
sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende innen relevant fagområde (dokumentert realkompetanse kan kompensere for formell utdanning).
lang og dokumentert erfaring fra entreprenør/rådgivere/byggherre
du må ha erfaring med:
oppfølging av SHA, kvalitet og fremdrift på byggeplass
endringshåndtering i entreprenørkontrakter
koordinering av FDV- og sluttdokumentasjon

Personlige egenskaper:
Som byggeleder er det viktig at du har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til god oversikt i prosjektene.
Du er trygg på deg selv og den rollen du har, du liker å være tilstede og samarbeide med andre.
Du har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne, men kan også formulere deg på engelsk når det er behov for dette.
Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen.

Vi tilbyr:
utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
fleksible arbeidstidsordninger
alle som er ansatt i Jernbaneverket før 31.12.2016 beholder Statens Pensjonskasse
Stillingen lønnes etter stillingskode 1087 overingeniør/1181 senioringeniør i lønnstrinn 60-72 som for tiden utgjør fra kr 512 700 til 648 100
Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i
Staten.

JERNBANEINFRASTRUKTURSELSKAPET SF (foreløpig navn)
ble stiftet februar 2016 og eies av Samferdselsdepartementet. Foretakets formål er å sørge for tilgjengelig, effektiv og sikker jernbaneinfrastruktur og brukervennlige tjenester inkludert knutepunkts- og terminalutvikling. Foretaket vil ha ansvaret for forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet. Videre ansvaret for trafikkstyring, kunde- og trafikkinformasjon og forvaltning av eiendom. Jernbaneinfrastrukturforetaket som skal være operativt fra 1. januar 2017, vil få ca 4000 ansatte og ha hovedkontor i Oslo. I 2016 er det bevilget i overkant av 18 milliarder kroner til drift, vedlikehold og investeringer, hvorav 9.5 milliarder kroner til prosjektinvesteringer. Alle jernbaneeiendommer, inkl. ROM Eiendom, legges til foretaket. Ønsker du nærmere informasjon om foretaket denne stillingen blir en del av, anbefaler vi at du tar en titt på følgende side:
Jernbanereformen

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Anslagsvis 100 reisedager

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Gørild Malm Kristiansen, tlf: (+47) 91 62 36 28

Kontaktperson:

Karstein Søreide, tlf: (+47) 91147479

Kontaktperson:

Kristian Slorbak, tlf: (+47) 90086054
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no