SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Rådgiver

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Jernbaneverket

Ref.kode: 3122178918

Søknadsfrist: 01-08-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Rådgiver SHA og ytre miljø - ERTMS

Jernbaneverket skal fornye samtlige signalanlegg på jernbanen. Den nye teknologien heter ERTMS (European Rail Traffic Management System) og skal innføres på hele jernbanenettet innen 2030.

Delprosjektet ERTMS Nasjonal implementering – Trackside skal lede og koordinere plan-, strategi- og implementeringsarbeidet knyttet til utskiftingen av alle signalanleggene i Norge, og erstatte dem med ERTMS signalutstyr.

Som SHA og YM rådgiver vil du bistå koordinator i prosjekteringsfasen (KP) og koordinator for utførelsesfasen (KU) i holde riktig fokus på SHA i prosjektene i de respektive fasene, herunder hjelpe prosjekteringsleder, byggeleder og prosjektleder til å ha SHA som tema ved valg av løsninger.

Du vil støtte prosjektleder med å ivareta SHA og (ytre) miljø innenfor egen enhet. Du har ansvar for å sikre at miljøarbeidet fremstår enhetlig, koordinert og i tråd med relevant lovverk, standarder og Jernbaneverkets krav.

Arbeidsoppgaver:

påse at nødvendige analyser gjennomføres, dokumentasjon utarbeides og kontinuerlig følges opp (blant annet SHA/YM-analyser, beredskapsplan(er), SHA-plan, YM-plan, forhåndsmelding til Arbeidstilsynet mm)
oppfølging og oppdatering av relevant risiko i prosjektet
registrere og følge opp uønskede hendelser i Synergi
bistå med å følge opp involverte parters implementering og etterlevelse av SHA- og YM-plan
månedlig rapportering for HMS, SHA og YM
kvalitetssikre og samordne miljøtiltak i HMS- og SHA-planer, herunder miljøoppfølgingsplan (MOP)
bistå i dialog med, og saksbehandling relatert til lokale miljømyndigheter
vurdere samsvar, krav og tiltaksbehov iht. Jernbaneverkets krav, Forurensningsloven m.v.
koordinere og kvalitetssikre rapporteringer innen miljø
gjennomføre interne kontroller, granskninger og undersøkelser
bistå i gjennomføring og oppfølging av revisjoner og tilsyn fra eksterne aktører
støtte ledelse og medarbeidere med faglig råd, samt forbedrings- og læringsaktiviteter
I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisposisjoner er nødvendig å gjennomføre.

Kvalifikasjoner:
utdanning på universitets- eller høyskolenivå innenfor relevant fagområde. Lang relevant erfaring kan kompensere for krav om høyere utdanning
god kompetanse innen relevante lover og forskrifter som blant annet Byggherreforskriften, Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften
god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk
kunnskap om risikostyring, miljøledelse og revisjon iht. ISO 30001, 14001 og 19011
erfaring med risikobasert sikkerhetsarbeid
praktisk erfaring med SHA-arbeid
en fordel med erfaring fra og forståelse for jernbanens anlegg
en fordel med praktisk erfaring med YM

Personlige egenskaper:
du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
du er målrettet, tar ansvar og har god gjennomføringsevne
du har evnen til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet og tenker tverrfaglig
du er strategisk og analytisk
Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Jernbaneverkets etiske retningslinjer og på Jernbaneverkets verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr:
du vil bli del av en etat som holder høyt faglig nivå og som utfører spennende og samfunnskritiske oppgaver
en unik mulighet til å bidra i ett av de største teknologiske prosjektene i Norge
godt arbeidsmiljø
varierte oppgaver i samarbeid dyktige kolleger og sterke fagmiljøer
gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
betalt innskudd i Statens Pensjonskasse
årsbillett med NSBs tog
Stillingen lønnes etter stillingskode overingeniør/senioringeniør i lønnstrinn 53-72, som for tiden utgjør fra kr 452 400,- til 640 700,-.

Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Asbjørn Rasdal Prosjekteringsleder, tlf: +47 91655623

Kontaktperson:

Carl Anders Pettersen Prosjekteringsleder, tlf: +47 95430627
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no