SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Flyktningkonsulent

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Arbeidsgiver: Askøy kommune

Ref.kode: 2746367644

Søknadsfrist: 30-08-2015

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Askøy kommune på:

Facebook
Twitter

Askøy kommune søker Flyktningkonsulent 100 % fast

Askøy kommune er en kommune i sterk vekst og med høy andel barnebefolkning. Sammen med Barneverntjenesten, Helsesøstertjenesten og Kommunepsykologene utgjør Flyktningtjenesten fagavdeling Barn og familie.

Flyktningtjenesten har det koordinerende ansvar for kommunens bosettings- og integreringsarbeid. Tjenesten skal i 2015 bosette 30-45 personer og i 2016 40-55 personer. I tillegg skal tjenesten tilrettelegge og tilby introduksjonsprogram for personer med rett og plikt og som har behov for kvalifisering.

Flyktningtjenesten har nå 4 ansatte. Vi skal utvidet vårt kompetente team med en medarbeider. Vi samarbeider tett med andre avdelinger i kommunen, deriblant Fagavdeling skole med voksenopplæringen, Fagavdeling barnehage, Fagavdeling kultur, Boligforvaltningen, Barneverntjenesten, Helsesøstertjenesten og NAV.

Oppgavene er mange, sammensatte og varierte:

Ha kontakt og oppfølging ift. det private utleiemarkedet i kommunen
Bosette nye personer etter avtale med IMDI
Praktiske arbeidsoppgaver knyttet til klargjøring av bolig ifm. bosetting av nyankomne
Gi boveiledning og oppfølging i bolig
Saksbehandle etter gjeldende vedtak og lover
Tett samarbeid med andre kommunale tjenester og eksterne samarbeidspartnere
Aktivt bidra til god integrering i Askøy kommune
Samtaler, kartlegging m.m.
Veilede flyktninger i boligsøk m.m. når kontrakt i kommunal bolig nærmer seg slutten
Annet forefallende arbeid som journalskriving, sosialrapporter m.m.
En må kunne påregne å bli tildelt andre arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav:
Vi søker etter en medarbeider med relevant høyskole/universitetsutdanning, gjerne med tilleggsutdanning innen flerkulturell forståelse eller psykisk helse
Førerkort for personbil er påkrevd.

Det er en forutsetning av den vi ansetter:
Har erfaring og interesse for å jobbe med flyktninger
Har flerkulturell forståelse
Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Har gode samarbeidsevner
Er personlig egnet til stillingen
Er målrettet og arbeider systematisk og selvstendig
Har godt humør og vilje og evne til å bidra til å utvikle en tjeneste i endring og vekst

Vi tilbyr:
Godt faglig og sosialt miljø
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
Lønn etter avtale.

Generelle opplysninger:
Eventuelle vitnemål og attester kan legges inn som vedlegg til søknaden. Ved eventuelt innkalling til intervju vil søker bli bedt om å ta med følgende:
Attesterte kopier av vitnemål for all utdanning etter videregående skole
Attesterte kopier av attester for arbeidsforholdet der varighet og stillingsomfang fremgår
Den som blir ansatt i stillingen vil måtte fremlegge politiattest senest ved tiltredelse.

Kommunen har fri gruppelivs- og ulykkesforsikring. Fra bruttolønn trekkes 2 % til pensjonsinnskudd. Ansettelsen skjer for øvrig på vanlige kommunale vilkår i h. h. t. lov, reglement og tariffavtale. Flyttegodtgjørelse etter eget reglement.

Det gjøres oppmerksomhet på at all korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil i hovedsak foregå på e-post.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Therese Hope Leder Flyktningtjenesten, tlf: (+47) 952 90 325
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no