SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Rektor

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Florvåg

Arbeidsgiver: Askøy kommune

Ref.kode: 2899490891

Søknadsfrist: 14-02-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Askøy kommune på:

Facebook
Twitter

Rektor Voksenopplæringen - 100 % fast - Fagavdeling skole

Askøy kommune har ca. 28.000 innbyggere og er Hordalands nest største kommune. Det tar 15 minutter å kjøre fra Bergen sentrum over Askøybroen eller 8 minutter med hurtigbåt.

Kommunen kan tilby sine gjester og innbyggere kultur, historie og natur i skjønn forening. Det kommunale tjenesteapparatet har ca. 1900 ansatte/1500 årsverk og er organisert i 4 kommunalavdelinger.

Du er velkommen til å søke stilling i Askøy kommune. Vi kan tilby deg variert, meningsfylt og utfordrende arbeid med gode pensjons- og forsikringsordninger. Mangeårig rektor ved Voksenopplæringen i Askøy kommune går av med pensjon og vi søker hennes etterfølger fra 1.8.2016. Vi tilbyr en spennende lederstilling i en kommune i vekst og utvikling.

Arbeidsoppgaver:Askøy kommune har vedtatt å bosette et betydelig antall flykninger de kommende årene.

Dette gjør at også voksenopplæringen må utvide og utvikle sitt tilbud.
- Voksenopplæringen har ansvar for den grunnleggende norskopplæringen for alle innvandrere med rett og plikt til norskopplæring etter Introduksjonsloven.
- Voksenopplæringen har ansvaret for opplæring av voksne på grunnskoleområdet etter Opplæringsloven. For tiden har opplæringen i norsk med samfunnskunnskap ca.80 deltakere på dagtid og ca.15 på kveldstid. 13 deltakere går på 2-årig eksamensrettet grunnskoleopplæring , oppstart august 2015 og eksamen våren 2017.
- Voksenopplæringen administrerer spesialundervisning for voksne etter Opplæringsloven. Dette gjelder voksne som ikke kan følge vanlig grunnskoleopplæring og voksne som på grunn av sykdom, skade eller ulykke har behov for fornyet opplæring.

For tiden er det 9 lærere i tillegg til rektor og inspektør ved voksenopplæringen.

Voksenopplæringens verdigrunnlag er formulert gjennom stikkordene mestring, mangfold, mening, mulighet.

Temaplan skole har følgende felles satsingsområder for videre utvikling av Askøyskolen:
- Læringsmiljø
- Vurdering for læring
- Grunnleggende ferdigheter
Dette skoleåret har Voksenopplæringen valgt klasseledelse, rådgivning og vurdering som sine satsingsområder.

Rektor leder skolens virksomhet sammen med inspektør. I Askøyskolen vektlegges skoleledelse og utvikling av felles lederkultur. Ledere i Askøyskolen skal være «Best mulig - sammen». Vi skal være best på Deling – Resultat - Læringskultur - «Walk the talk».

Aktuelle søkere blir invitert til gruppeintervju med påfølgende individuell samtale.

Arbeidsoppgaver:
Rektor er kommunal mellomleder med pedagogisk, administrativt og økonomisk ansvar for skolens virksomhet. Rektor har følgende (overordnede) arbeidsoppgaver:
Lede skolens læringsarbeid.
Sørge for høy kvalitet på skolens kjernevirksomhet herunder faglige resultater og læringsmiljø.
Ansvar for forsvarlig drift i hht gjeldende lover og forskrifter, sentrale og lokale føringer.
Helhetlig personalledelse.
Økonomistyring.
Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne tjenester.
Tett samarbeid med flykningetjenesten.
Oppfølging av skolens HMS mål og rutiner.

Utdanningsretning:
Pedagogikk / Undervisning / Barnehage

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Deltakernes læring og utvikling i fokus.
Evne og erfaring i å drive utviklingsarbeid.
Gode relasjonsferdigheter og evne til samarbeid.
Gjennomføringskraft.
God rolleforståelse som skoleleder.
Lederutdanning og erfaring.
Relevant pedagogisk utdanning og erfaring.
Kompetanse i fagfeltet migrasjon og integrering.
Interkulturell toleranse og forståelse.
Gode digitale ferdigheter.
Evne og erfaring i økonomistyring.
Lojalitet og bidrag til utvikling av Askøyskolen.

Vi tilbyr:
Godt arbeidsmiljø.
Lederfellesskap og utvikling i Askøyskolen.
Tverrfaglig ledernettverk i Askøy kommune.
Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring.
Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd.
Lønn etter avtale.
Ansatte som skal arbeide med barn eller psykisk utviklingshemmede vil bli bedt om å levere politiattest senest ved tiltredelse.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Frode Solemdal Fagsjef, tlf: +47 56158481, mobil: +47 95709790
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no