SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Revisjonsdirektør

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Gjensidige

Søknadsfrist: 04-12-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Gjensidige på:

Facebook
Twitter

Revisjonsdirektør, Konsernrevisjonen

I Gjensidige engasjerer vi oss i livet til kundene våre. Vi tenker nytt, offensivt og langsiktig, for at folk skal være best mulig forberedt på fremtiden.

I løpet av Gjensidige-karrieren tar du små og store skritt for å lære mer og prestere enda bedre hver eneste dag, slik at du kan spille en viktig rolle for oss, kundene våre og for samfunnet.

Forretningsforståelse – Samhandling – Integritet
Vår nåværende revisjonsdirektør har gått over i ny rolle og vi søker derfor ny leder til vår konsernrevisjon.

Om deg:

Du er en erfaren og kompetent leder med gode evner til å skape fellesskap og engasjement. Du evner å håndtere komplekse problemstillinger, ser sammenhenger og tør å utfordre. Du har en svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne, og evner å gjøre det vanskelige enkelt. Du har en grundig forret-ningsmessig forståelse innen forsikring, bank og finans og en oppdatert kompetanse innen revisjons-metodikk. Du har også en genuin interesse for mennesker og dokumenterte resultater fra lignende stillinger. I tillegg har du grunnleggende kjennskap til hvordan teknologiutvikling og digitalisering påvirker risiko og verdiskapning. Du er analytisk, jobber planmessig og har evnen til å prioritere, god rolleforståelse og utøver rollen med klokskap og høy integritet. Du har høyere utdanning, gjerne siviløkonom med HRS. Alternativt annen høyere utdanning i kombinasjon med relevant erfaring og sertifisering innen internrevisjon.

Om jobben:
Du vil få personal- og budsjettansvar for en avdeling med totalt 5 medarbeidere som leverer en høy faglig kvalitet innen revisjonsområdet. Du skal sikre en kontinuerlig utvikling av revisjonsmetodikk, og samtidig sikre at avdelingen lever opp til internrevisjonens målsetninger om å være en objektiv rådgiv-ningsfunksjon som tilfører merverdi ved å forbedre organisasjonens drift på tvers. Avdelingen skal være en viktig bidragsyter til at vi i Gjensidige når de ambisiøse målene våre og omsetter strategien til handling.

Konsernrevisjonen har hele konsernet som arbeidsfelt og ivaretar et svært viktig og lovpålagt ansvar for å påse at virksomheten har etablert og etterlever effektiv styring av risiko, intern kontroll og prosesser for selskapsstyring (governance). Avdelingen bidrar til merverdi og utvikling for selskapet gjennom hensiktsmessig vurdering, kontroll og rådgiving på områder som:
Operasjonalisering av strategien
Ressursbruk
Etterlevelse av lover, policyer og retningslinjer
Forsvarlig sikring av eiendeler
Pålitelighet og høy integritet av økonomisk og driftsmessig informasjon

Dette kan vi tilby deg:
En spennende lederjobb innenfor et viktig fagområde i en bransje og et selskap i sterk endring og utvikling
Et dynamisk og kompetent arbeidsmiljø i et solid, fremgangsrikt selskap
Konkurransedyktige betingelser, gode personalordninger og karrieremuligheter
Les mer og søk på stillingen på http://gjensidige.no/jobb

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Assessit for utfyllende informasjon eller en uforpliktende sam-tale om stillingen. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også ovenfor oppdragsgiver i innledende fase.

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Randi Pedersen Salgsleder, tlf: +47 414 18 829

Gjensidige

er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap og er notert på Oslo Børs. I snart 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.500 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 23 milliarder kroner i 2014, mens forvaltningskapitalen utgjorde 114 milliarder kroner. - See more at: https://delta.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=366&ProjectId=188381&DepartmentId=15682&MediaId=5#sthash.Rb5ReUzp.dpuf

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no