SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Pedagogisk leder

Stillinger: 2

Kontraktstype: Fast og vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: kristiansand

Arbeidsgiver: kristiansand kommune

Ref.kode: 2942149740

Søknadsfrist: 03-03-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg kristiansand kommune på:

Facebook
LinkedIn

Pedagogisk leder fast og vikar - Kristiansand kommune

Vi søker etter pedagogisk leder 100% fast stilling fra august 2016, og pedagogisk leder 100% vikariat fra august 2016 til mars 2017, med muligheter for forlengelse. Stillingene er på Roligheden gård barnehage, og plasseres i hht personalplan for 2015-16. Barn og voksne er delt i faste grupper. I det daglige vil hvert hus fungere for seg, men vi har felles overordnede planer og føringer for det pedagogiske arbeidet og for større aktiviteter. Vi har felles arbeidsrom og pauserom for personalet. Barnehagen satser på språkstimulering, lek og sosial kompetanse for å styrke relasjoner ansatt-barn og barn-barn. Vi har og et klart mål å hindre utestenging og mobbing i barnehagen, dette som et ledd i FLiK-satsingen i kommunen.

Arbeidsoppgaver:

På gruppene/teamene er det to barnehagelærere. Vi har en ansvarlig pedagogisk teamleder på gruppene, som er en del av ledergruppa i barnehagen. De har det daglige ansvaret for barn og ansatte på sitt team.
Vi forventer at pedagogene på hvert hus samarbeider aktivt om det faglige innholdet, planer og aktiviteter på det enkelte hus. Det er satt av samarbeidstid ukentlig til dette.

Kvalifikasjoner:
Vi søker etter pedagogisk leder med barnehagelærerutdanning og barnehageerfaring som tar ansvar, er ryddig, har god oversikt over oppgaver knyttet til arbeid med barna og personalet. På grunn av utfordringer i hverdagen må vi ha personer som er løsningsorienterte, og ser positivt på ting, selv om det blir endringer i planene. Vi vil ha ansatte som er god på pedagogisk dokumentasjon, den skjer dels via vår hjemmeside og dels gjennom dokumentasjon i barnehagen. Vi trenger ansatte som har erfaring fra arbeid med barns medvirkning, lek inne og ute, språkstimulering og relasjonsarbeid.
Det kreves gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig. Bruk av elektroniske verktøy er en del av vår hverdag.
Det må framvises politiattest av nyere dato ved ansettelse.

Utdanningsretning:
Barnehagelærer

Utdanningstittel:
Barnehagelærer

Utdanningsnivå:
Høyskole/universitet

Personlige egenskaper:
På grunn av barnehagens driftsform er ledelse, samarbeid og evne til å se helhet i barnehagen viktig.
Vi trenger strukturerte pedagoger som har gode samarbeidsevner, og som setter pris på erfarne medarbeidere som ønsker å jobbe selvstendig. Vi arbeider med å sette sammen gode team basert på kompetanse og egenskaper for å få fram det beste i den enkelte. Alle fast ansatte har tatt JTI-testen.

Vi tilbyr:
Tarifflønn, innmelding i Kristiansand kommunale pensjonskasse, et stort fagmiljø med vekt på bruk av den enkeltes formelle kompetanse og ferdigheter.
I henhold til ansettelsesreglement for Kristiansand kommune og nasjonal målsetting om minst 20% menn i barnehage, vil ansettelse av menn være en prioritering. Vi har pr i dag 8 mannlige ansatte, i tillegg har vi mannlige vikarer. Barnehagen arbeider med likestillingsarbeid i forhold til barna, og med rekruttering av menn.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Anne Hagen Leder, tlf: +47 38 10 35 30

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no