SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Familiekoordinator

Stillinger: 2

Kontraktstype: Engasjement

Stillingsprosent: 100%

Sted: Stavanger

Arbeidsgiver: Stavanger kommune

Ref.kode: 3108822624

Søknadsfrist: 12-07-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Stavanger kommune på:

Facebook

Familiekoordinator - NAV Madla, administrasjon

Det er ledig 2 stk. midlertidige stillinger som familiekoordinator ved NAV Madla i perioden 01.10.16 til 31.12.18. Søknadsfrist 12.07.2016.

NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning og har 19 000 medarbeidere. NAV kontorene drives i et partnerskap mellom stat og kommune. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt.

NAV Madla har ca 50 ansatte fordelt på kommunal og statlig del og er ett av fire NAV kontor i Stavanger.

NAV Madla skal i samarbeid Arbeids- og velferdsdirektoratet delta i et prosjekt for helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. Bakgrunnen for prosjektet er basert på en kunnskapsoppsummering på området (www.fafo), samt en kartlegging av tilgrensende prosjekter i og utenfor NAV.

Prosjektets mål er tosidig. Den overordnede og langsiktige målsetningen er å forhindre at fattigdom går i arv, dvs. å forebygge at barn i lavinntektsfamilier forblir fattige på grunn av manglende utdanning, arbeidsmuligheter og manglende sosial integrering. Den kortsiktige målsettingen er å utvikle og prøve ut en modell som kan gi bedre resultater av innsatsen for familiene i målgruppen.

Målet for arbeidet med familiene i prosjektet er:

• at foreldrene blir i stand til å forsørge barna og seg selv gjennom arbeid/inntekter
• å sikre en stabil og tilfredsstillende bosituasjon for familien
• å bidra til at foreldrene kan håndtere egen økonomi
• å øke barnas deltagelse og sosiale inkludering gjennom deltagelse i barnehage, skole, sfo og fritidsaktiviteter

Hovedansvaret for prosjektet er lagt til NAV- kontoret, men vil innebære et tett koordinert samarbeid med andre tjenesteytere i kommunen/ og bydelen samt 2. linjetjenesten etter behov. Arbeids- og velferdsdirektoratet vil ha det overordnede ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Et eget forskerteam fra Høyskolen i Oslo og Akershus skal følge prosjektet og gjennomføre en prosess- og effektevaluering.

Med tiltredelse 1. oktober har vi nå ledig 2 engasjementstillinger som prosjektmedarbeider/familiekoordinator. Engasjementets varighet er i overkant av 2 år, fra 1. oktober 2016 til og med 31. desember 2018 med mulighet for forlengelse om prosjektperioden blir forlenget.

Det er ønskelig med erfaring fra arbeid i NAV. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Arbeidsoppgaver:
• Rekruttering og oppfølging av familiene i prosjektet
• Informasjon, planarbeid og koordinering av det lokale prosjektet
• Samarbeid med, og informasjon til direktoratet og forskerne

Kvalifikasjoner:
Relevant utdanning på minimum bachelornivå
Relevant arbeidserfaring, gjerne fra faglig utviklingsarbeid innenfor relevante fagområder
God kunnskap om NAV-kontorets virkemidler og tiltak, og erfaring fra arbeidsrettet oppfølging
Kjennskap til NAVs ulike saksbehandler-systemer
Kjennskap til aktuelle samarbeidsaktører for NAV i arbeidet med helhetlig oppfølging av familier
Kjennskap til økonomisk rådgivning, og rådgivning knyttet til bosituasjon

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
Utdanningsnivå
Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Gode samarbeidsevner
Motivasjons og mobiliseringsevne, både i samarbeid med familiene og samarbeids-partnere
Ønske å tilegne seg ny kunnskap
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, herunder evne til å formidle kunnskap og erfaringer i ulike møter
Godt humør, handlekraft og stå på vilje er en fordel

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Meningsfulle og spennende arbeidsoppgaver
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Stillingskode: 716802 - Veileder NAV
Lønn: 406 300 - 465 700 kr etter ansiennitet. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Gry Tveit Gjerdåker, tlf: +47 47259562, e-post: Klikk her

Kontaktperson:

Sissel Berning-Nummedal, tlf: +47 41105826 Sissel.Berning-Nummedal@nav.no, e-post: Klikk her

Stavanger kommune

har ca. 130 000 innbyggere og er den 4. største byen i landet.

Fra Stavanger har du enkelt tilgang til både fjord, fjell og vakre Jærstrender. Stavanger ligger også like i nærheten av Stavanger flyplass som har mange direkteruter både innenlands og utenlands. Stavanger er en internasjonal matby med restauranter fra alle verdens hjørner, og en årlig Gladmat festival. Universitet i Stavanger tilbyr fag innen en rekke studieretninger og er det eneste norske universitetet som er medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU), som har et fokus på innovasjon og nytenkning.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no