SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Avdelingsleder

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Rykkinn

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Ref.kode: 3023118498

Søknadsfrist: 01-05-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Bærum kommune på:

Facebook
Twitter

Belset skole søker avdelingsleder

Belset skole er en tre-parallell ungdomsskole som ligger på Rykkinn. Vi er en av Bærums minste ungdomsskoler med 220 elever og ca 30 ansatte hvorav 25 er lærere. Skolen har et engasjert og svært kompetent personale som setter høye krav til egen praksis. Belset skole har solide strukturer, en tydelig pedagogisk plattform og et svært godt læringsmiljø med høy trivsel blant elever og ansatte.

Skolens visjon er "Belset skal være det naturlige skolevalget for ungdom i nærområdet" og det er en målsetning at visjonen preger ledelse, metodevalg og undervisning. Skolen er praksisskole for universitetet og høyskoler. Mange av lærerne er øvingslærere. Bærumsskolen har fra høsten 2014 innført avdelingsledelse i alle skoler. Rektor og avdelingslederne utgjør skolens ledergruppe. Belset har en modell med to avdelingsledere.

Vi søker etter en ny avdelingsleder med tiltredelse 1. august 2016.

For mer informasjon om skolen:

Satsningsområdene i bærumsskolen er:
- Relasjons- og ledelseskompetanse
- Vurdering for læring
- Digital didaktikk
For å få vite mer om bærumsskolen – se "Bedre læring" på YouTube.

Avdelingslederne i bærumsskolen skal:
- Bidra til helhetlig og fremtidsrettet ledelse og utvikling av egen skole
- Bidra til at skolen baserer ledelse og utvikling på dokumentert kunnskap og analyse
- Trekke ansatte aktivt inn i utviklingsprosesser og utnytte skolens totale kompetanse
- Bidra til at skolen tenker kvalitet i alle ledd og lærer av erfaring
- Ha ansvar for daglig virksomhet i avdelingen
- Være en leder som følger med og følger opp
- Ha ansvar for fag, personal og økonomi i tråd med oppdraget fra rektor
- Sørge for tydelige forventninger til det pedagogiske arbeidet
- Sikre at system for internkontroll og kvalitet er implementert og kjent i avdelingen

Arbeidsoppgaver:
Vi trenger en person som kan ha overordnet ansvar for spesialundervisningen ved skolen
Personalansvar innenfor sin avdeling
Lede undervisnings- og læringsarbeid i avdelingen
Oppgaver knyttet til pedagogisk utviklingsarbeid
Ansvar for å støtte og veilede ansatte
Arbeide for elevenes trivsel på skolen og ta del i arbeidet med elevsaker sammen med kontaktlærerne
Undervisningsoppgaver
Skole-hjem-samarbeid
Analysere og vurdere elevenes læring og sikre at riktige tiltak blir iverksatt

Kvalifikasjoner:
Skolefaglig utdanning og formell undervisningskompetanse for ungdomsskolen
Skolelederutdanning og skoleledererfaring er ønskelig
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Søkere vil bli vurdert i forhold til hvordan de passer inn i resten av ledergruppa ved skolen

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju
Før tiltredelse må gyldig politiatttest ihht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges
Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste

Utdanningsretning:
Lærerutdanning

Personlige egenskaper:
Vi trenger deg som er:
Utviklingsorientert og kreativ
Faglig dyktig med god pedagogisk innsikt og bruker kunnskap til å oppnå mål
Relasjonsbygger både med ansatte, elever og foreldre
Positiv og løsningsorientert
Trives med høyt tempo og mange baller i luften
Lagspiller og foretrekker samarbeid i motsetning til individuelt eller konkurranserettet arbeid, deler ansvar og hjelper gruppen for å få jobben gjort.

Vi tilbyr:
Bærum kommune har egen lønnsstige som ligger over KS-stigen.
Lønns og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler. Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse
Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Even Nedberg Rektor, tlf: +47 936 03 303

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no