SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Avdelingsleder

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Gjettum

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Ref.kode: 3161290226

Søknadsfrist: 28-08-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Bærum kommune på:

Facebook
Twitter

Gjettum skole søker avdelingsleder. Er du klar for nye utfordringer nå?

Gjettum Skole ligger midt i Bærum kommune, med kort vei til Sandvika og marka. Det er gode kommunikasjonsmuligheter med T-bane og buss. Elev- og foreldreundersøkelsene forteller at elevene har et meget godt forhold til skolen sin. Det rapporteres om høy trivsel og et positivt læringsmiljø der elevene får gode muligheter til å utvikle seg faglig og menneskelig. Elevene prioriterer å bruke tid på skolearbeidet sitt, og får gjennomgående gode resultater på nasjonale prøver og til eksamen.

Vi har jobbet systematisk med utvikling av digital didaktikk over flere år. Alle elevene har hver sin iPad som et sentralt læremiddel. Våre andre utviklingsområder handler om bedre læring ved å heve elevenes kompetanse i skriving og lesing, og å gi tilpasset opplæring i fellesskap med andre.
Skolen har et aktivt elevråd, og foreldrene ved Gjettum skole er våre konstruktive samarbeidspartnere. Vi er opptatt av samarbeid med andre faggrupper, slik at vi kan møte elevene fra flere vinkler.
Arbeidsmiljøet preges av godt humør, fellesskap og forpliktende samspill, engasjement og stå-på-vilje. Det er en fin aldersblanding og god fordeling mellom menn og kvinner i kollegiet.
Skolen er bygget som en klassisk klasseromsskole fra 1959, sist oppgradert i 2012. Vi har store, fine uteområder som elevene bruker flittig i og utenom undervisningen.

Satsningsområdene i bærumsskolen er:
- Relasjons- og ledelseskompetanse
- Vurdering for læring
- Digital didaktikk

Avdelingslederne i bærumsskolen skal:

- Bidra til helhetlig og fremtidsrettet ledelse og utvikling av egen skole
- Bidra til at skolen baserer ledelse og utvikling på dokumentert kunnskap og analyse
- Trekke ansatte aktivt inn i utviklingsprosesser og utnytte skolens totale kompetanse
- Bidra til at skolen tenker kvalitet i alle ledd og lærer av erfaring
- Ha ansvar for daglig virksomhet i avdelingen
- Være en leder som følger med og følger opp
- Ha ansvar for fag, personal og økonomi i tråd med oppdraget fra rektor
- Sørge for tydelige forventninger til det pedagogiske arbeidet
- Sikre at system for internkontroll og kvalitet er implemente

En moderne skole trenger kvalitetsbevisste og dynamiske ledere.
Vi søker en avdelingsleder som kan bidra til at elevene er trygge på at alle på skolen vil dem det beste og som er med på å utvikle skolen videre.
Vi ønsker tiltredelse så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver:
Personalansvar innenfor egen avdeling – trinnledelse
Ansvar for å støtte og veilede ansatte
Lede undervisnings- og læringsarbeid i avdelingen
Arbeide for elevenes trivsel på skolen og ta del i arbeidet med elevsaker
Skole - hjemsamarbeid
Bidra til konstruktive refleksjoner i personalet og drive utviklingsarbeid i tråd med skolens visjon og planer.
Ansvar for digital skolehverdag, med fokus på pedagogisk og teknisk kvalitet.
Analysere og vurdere elevenes læring og sikre at riktige tiltak blir iverksatt

Kvalifikasjoner:
Skolefaglig utdanning og formell undervisningskompetanse for ungdomsskolen
Skolelederutdanning og skoleledererfaring er ønskelig
Høy digital kompetanse
Solid læreplanforståelse
Søkere vil bli vurdert i forhold til hvordan de passer inn i resten av ledergruppa ved skolen. Personlig egnethet vil bli tillagt svært stor vekt
Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju
Før tiltredelse må gyldig politiatttest ihht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges
Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste

Utdanningsretning:
Lærerutdanning

Personlige egenskaper:
Er faglig dyktig med god pedagogisk innsikt
Er relasjonsbygger både med ansatte, elever og foreldre
Er lagspiller og kan bidra til at andre også lykkes med sitt samarbeide
Har høy arbeidskapasitet, kan ha mange baller i lufta på en gang
Har meninger og meningers mot
Er fleksibel

Vi tilbyr:
Bærum kommune har egen lønnsstige som ligger over KS-stigen.
Lønns og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler. Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse
Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju.

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no