SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Leder

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Sandvika

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Ref.kode: 2729351544

Søknadsfrist: 31-08-2015

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Bærum kommune på:

Facebook
Twitter

Bærum kommune søker Leder for Byggherreenheten

Bærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Kommunen har en eiendomsportefølje på om lag 560.000 m2 formålsbygg og 2000 boliger, til en verdi av 17 mrd kr.

Eiendom har det overordnede ansvaret for å sikre funksjonelle og kostnadseffektive lokaler til kommunens tjenester. Befolkningsveksten i kommunen gjør at behovet for nye lokaler til skoler, barnehager og sykehjem samt omsorgs- og velferdsboliger er stort. Samtidig skal kommunens verdier i fast eiendom tas vare på gjennom vedlikehold, rehabilitering og utvikling av eksisterende bygninger. Nylig vedtatt Eiendomsstrategi 2015-2025 gir mål for kommunens eiendomsvirksomhet i et 10-årsperspektiv.

Stillingen som leder for nyopprettet enhet for Eiendomsforvaltning er ledig. Stillingen vil rapportere til Eiendomsdirektør, og inngå lederteamet i Eiendom. Eiendomsforvaltning skal ivareta helhetlig eierskap og forvaltning av kommunens eiendomsmasse, og blir en viktig premissgiver for videre utvikling av Bærum kommunes eiendomsportefølje.

Eiendomsforvaltning har i dag ca 20 årsverk knyttet til enheten. Øvrige ressurser og kompetanse hentes i dag inn internt og eksternt. Forvaltning av boligene ivaretas i Boligenheten.

Vi tilbyr utfordrende leder- og utviklingsoppgaver, stor variasjon i eiendomsporteføljene, stort ansvar og betydelig påvirkningsmuligheter.

Arbeidsoppgaver:

Ivareta totalansvar innenfor eget fullmaktsområde, herunder ansvar for prosjektportefølje, personal, drifts- og investeringsøkonomi og fag.
Etablere og utvikle Byggherreenheten til en profesjonell og ressurseffektiv byggherreorganisasjon med gjennomføringskraft.

Følge opp overordnede mål og tiltak i Eiendomsstrategien, spesielt knyttet til satsningsområdene «Dekke kommunens behov for arealer til tjenestene» og «Redusert energibruk og klimaklok utvikling».
Formulere klare mål og krav, og følge dem opp.
Sørge for at ansatte dyktiggjøres til sitt oppdrag ved å utfordre og støtte.
Sørge for optimal ressursutnyttelse ut fra budsjetter, mål og krav.

Ivareta byggherrerollen og prosjektgjennomføring fra A til Å. Herunder prosjektutvikling, gjennomføring av nybygg- og rehabiliteringsprosjekter, anskaffelser, kontrahering og kontraktoppfølging.

Sikre gode helhetsvurderinger ved prosjektutvikling og alternativsvurdering av konsepter i tidlig fase. Se sammenheng mellom investering/drift og tjenesteyting ved å ha fokus på investeringenes totale "lønnsomhet".

Kvalifikasjoner:
Relevant universitets- eller høyskoleutdanning
Bred og relevant erfaring fra prosjektadministrasjon, prosjektutvikling, eiendoms-, bygge- eller anleggsbransjen.
God forretningsforståelse, erfaring med eiendoms- og prosjektøkonomi
Dokumentert erfaring som leder
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Ønskelig med erfaring fra/forståelse for hensyn mellom forretning/politikk
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Du er målrettet, faglig dyktig og synlig leder som motiverer til felles innsats
Du har en lederstil som preges av involvering, tydelig kommunikasjon og mot
Du er analytisk og utviklingsrettet, utfordrer praksis, tenker helhet og på tvers av sektorer og fag
Du takler stort ansvar og høyt tempo - samtidig som du evner å prioritere
Ditt arbeid preges av struktur, du oppleves beslutningsdyktig og handlekraftig og sørger for gjennomføring

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
En av bransjens mest spennende lederstillinger med prosjektutviklings- og byggherreansvar for stor og variert prosjektportefølje
Utviklingsoppgaver og ansvar som utfordrer og motiverer deg som leder
Spennende arbeidsmiljø med mange dyktige og engasjerte medarbeidere
Du får lederkolleger med høy motivasjon, drive og kompetanse, og blir del av et utviklingsorientert lederteam.
Ansvar og oppgaver som gir bred kontaktflate og god kjennskap til helheten av Eiendoms og kommunens virksomhet
Gode pensjonsordninger
Lønn etter avtale

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Kristine Hjellup Horne Eiendomsdirektør, tlf: +47 994 04 755

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no