SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Spesialrådgiver//Miljørådgiver

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Sandvika

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Ref.kode: 3253209137

Søknadsfrist: 28-11-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Bærum kommune på:

Facebook
Twitter

Spesialrådgiver//Miljørådgiver - Plan og miljø administrasjon

Bærum kommune vokser både i folketall og arbeidsplasser. Veksten skal være klimaklok og skjer i all hovedsak innenfor dagens byggesone. Dette medfører store og spennende utfordringer innen by- og tettstedsutvikling, areal- og transportplanlegging og fortetting og transformasjon.

Vi har bevisste innbyggere, høye miljøambisjoner og stiller store krav til utbyggerne.
Bærum kommune er medlem i FutureBuilt og sekretariat for SmartCityBærum

Stillingen inngår i planmiljøet, som består av tre avdelinger, Miljø og planadministrasjonen, Områdeutvikling og Regulering med til sammen ca 30 ansatte med bred faglig kompetanse og erfaring.
Vi er en del av Plan- og bygningstjenesten, som også består av avdeling Byggesak og avdeling Geodata. Vi er samlokalisert i kommunegården i Sandvika. Til sammen er vi ca. 90 personer.

Planmiljøet har ansvaret for kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, områdereguleringer, private detaljreguleringer, reguleringsendringer, delesaker, refusjonssaker og miljø - og klimaoppfølging. Vi bidrar dessuten med utredninger og analyser innenfor temaer som; byutvikling, samferdsel og mobilitet, risiko og sårbarhet, bokvalitet og miljø.

Arbeidsformen medfører utstrakt samarbeid og samhandling internt og med andre aktører, både innbyggere, grunneiere, utbyggere og deres konsulenter og andre offentlige myndigheter.
Vi kan tilby et stort fagmiljø, varierte arbeidsoppgaver og rike muligheter for faglig utvikling.

Stillingen er plassert i avdeling Miljø- og planadministrasjon

Arbeidsoppgaver:

Oppfølging og revisjon av kommunens energi- og klimaplan
Framskaffe og vedlikeholde ressursfakta/ statistikk for energi og klimaarbeidet
Gjennomføre miljø- og klimavurderinger
Oppfølging av miljøprogram i plan og byggsaker
Stille krav til – og følge opp krav til ytre miljø i kommunale utbyggingsprosjekter

Kvalifikasjoner:
Kunnskap om datafangst/klimagassberegninger fra ulike åpne kilder, nasjonalt og internasjonalt.
Erfaring fra arbeid med å ivareta og sikre et bærekraftig ytre miljø
Beherske norsk skriftlig og muntlig
Kunnskap om miljøsertifisering
Kunnskap til plan og bygnningslov

Utdanningsretning:
Kjemi/ biokjemi
Bygg og anlegg
Miljøfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
God muntlig og skriftlig framstillingsevne
Gode samarbeidsevner
Serviceinnstilt
Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
Stor arbeidskapasitet med evne til å arbeide raskt og effektivt

Vi tilbyr:
Mulighet til å påvirke samfunnet rundt deg
Faglig utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
Engasjerte og faglig dyktige kolleger
Faglig utvikling
Kontorlokaler sentralt i Sandvika
Fleksitid- og sommertid
Bedriftsidrettslag, trimrom, låst sykkelparkering med garderobe og dusj
Leieordning for bedriftshytter-/leiligheter
Tilgang på elbil og el sykkel i jobb

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Ellef Ruud Tjenesteleder, tlf: +47 915 18 773, mobil: +47 67504378

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no