SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Sykepleier

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Haugesund

Arbeidsgiver: Haugesund kommune

Søknadsfrist: 05-04-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sykepleier / spesialsykepleier

Det er ledig 50% fast stilling som sykepleier / spesialsykepleier ved Bjørgene omsorgssenter, Aldersdementavdelingen. Søknadsfrist 05.04.2017.

Nærmere beskrivelse av enheten:

Bjørgene omsorgssenter ligger i søre bydel og består av en aldersdementavdeling, en somatisk avdeling og et aldershjem, til sammen 90 pasienter. Vi har fokus på fagutvikling, etikk, refleksjon og personsentrert omsorg. Vårt verdigrunnlag er trygghet, respekt og medbestemmelse. Omsorgssenteret har mange varierte aktiviteter for pasientene, der frivillige bidrar aktivt. Vi samarbeider med høyskoler og videregående skoler og har mange studenter og elever som er utplassert hos oss. Aldersdementavdelingen har 33 pasienter, og avdelingen er inndelt i fire grupper. Fire av plassene er tildelt sterkavdeling. Pasientene har varierende hjelpebehov og ofte sammensatte diagnoser. Hoveddiagnosen er demenssykdom.

Nærmere beskrivelse av stillingen:
Den ledige sykepleierstillingen er for tiden på natt med arbeid hver 4. helg. Dine arbeidsoppgaver vil være å tilrettelegge for at pasientene får ro og hvile, observere og registrere adferd, tilrettelegge for pasienter som trenger hjelp til personlig hygiene, oppfølging av ernæringsbehov, utføre og sette i verk tiltak i henhold til tiltaksplan og ha sykepleiefaglig ansvar i avdelingen.

Avlønning:
I henhold til gjeldende hovedtariffavtale. I tillegg utbetales det et funksjonstillegg på kr. 8000,- i full stilling ved arbeid på aldersdementavdeling.

Utdanningskrav:
Utdannet sykepleier med norsk autorisasjon, og det er ønskelig med videreutdanning i psykiatri eller geriatri.
3-års sykepleierstudenter som får sykepleier autorisasjon i juni, kan også søke.
Du må beherske norsk skriftlig og muntlig.
Det er krav om godkjent politiattest for personell i helse- og omsorgstjenesten.

Personlige egenskaper:
gode faglige sykepleierkunnskaper
evne til samarbeid og kan veilede
målrettet, systematisk og tåler høyt arbeidstempo
selvstendig og endringsvillig og en positiv premissleverandør i arbeidsmiljøet
fokus på kvalitet i tjenesten
gode kommunikasjonsevner, er reflektert og har evne til å skape gode relasjoner med pasienter med kognitiv svikt og psykiske utfordringer
gode holdninger og verdier som setter pasientene i fokus
må kunne håndtere utfordrende adferd

Vi kan tilby:
et godt og stabilt arbeidsmiljø
interessante faglige utfordringer og mulighet for faglig og personlig utvikling
intern undervisning og veiledning
IA-bedrift
startpakke til sykepleiere
Startpakken for sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette/etablere seg der, for å begynne i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr 20 000,- + ytterligere kr 20 000,- dersom sykepleier fortsatt jobber i kommunen etter ett år, jf. retningslinjer for startpakke.

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Avdelingssykepleier Mariann H. Aasland, tlf: +47 52 74 46 50, mobil: +47
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no