SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Sykepleier

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 62,5%

Sted: Haugesund

Arbeidsgiver: Haugesund kommune

Ref.kode: 3446655968

Søknadsfrist: 05-06-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sykepleier natt 62,5% fast - Bjørgene omsorgssenter

Bjørgene omsorgssenter ligger i søre bydel, og består av en aldersdement avdeling, en somatisk avdeling og et aldershjem, til sammen 90 pasienter. Vi har fokus på fagutvikling, etikk, refleksjon og personsentrert omsorg. Vårt verdigrunnlag er trygghet, respekt og medbestemmelse. Omsorgssenteret har mange varierte aktiviteter for pasientene, der frivillige bidrar aktivt. Vi samarbeider med høgskoler og videregående skoler og har mange studenter og elever som er i praksis hos oss. Aldershjemmet har 30 pasienter, og avdelingen er inndelt i 2 grupper.

Den ledige stillingen er for tiden på natt ved aldershjemsavdelingen, men nattevaktene har et fellesansvar for hele enheten på natt. De har også ansvar for trygghetsalarmer ved omsorgsboligene som ligger i tilknytning til omsorgssenteret. Turnus er for tiden på natt med arbeid hver 3. helg.

Nærmere beskrivelse av enheten:

Som sykepleier hos oss har du ansvar for utførelse og oppfølging av sykepleiefaglige prosedyrer, observasjon og sykepleierdokumentasjon av tjenestemottakere, og samhandling med pårørende. Du har evne til å prioritere og å håndtere hektiske perioder og akutte situasjoner. videre har du ferdigheter i å vurdere behov for sykepleie og formidle dette muntlig og skriftlig. For oss er det viktig at tilgjengelige ressurser administreres optimalt i den direkte kontakten med pasientene. Du bidrar til kvalitetsutvikling, helse- miljø og sikkerhetsarbeid. Hos oss bidrar alle til at virksomheten dirves i samsvar med enheten sine mål og vedtatte budsjettrammer.

Kvalifikasjoner:
Sykepleier med norsk autorisasjon.
3. års sykepleierstudenter kan også søke, under forutsetning av at du får norsk autorisasjon som sykepleier før du begynner i jobben.
Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
Det er krav om godkjent politiattest for personell i helse og omsorgstjenesten.

Utdanningstittel:
Sykepleier

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
gode faglige sykepleierkunnskaper
målrettet, systematisk og tåler høyt arbeidstempo
selvstendig og endringsvillig
bidra til et godt arbeidsmiljø
fokus på kvalitet i tjenesten
gode kommunikasjonsevner, er reflektert og har evne til å skape gode relasjoner med pasienter med kognitiv svikt og psykiske utfordringer
gode holdninger og verdier som setter pasientene i fokus

Vi tilbyr:
Godt og stabilt arbeidsmiljø med lavt sykefravær
Interessante faglige utfordringer og mulighet for faglig og personlig utvikling
Internundervisning og veiledning
Fagbibliotek
IA bedrift
Gode pensjonsordninger

Startpakke for sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr. 20.000, + ytterligere kr. 20.000 dersom sykepleier fortsatt jobber i kommunen etter ett år, jf retningslinjer for startpakke.

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Ingunn Gunnarshaug Avdelingssykepleier, tlf: (+47) 52 74 46 32
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no