SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: fagleder

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Haugesund

Arbeidsgiver: Haugesund kommune

Søknadsfrist: 17-01-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Fagleder bosetting ved NAV

Det er ledig 100 % vikariat som fagleder bosetting ved NAV, avd. Flyktningtjenesten fra 09.03.17-31.12.17. Søknadsfrist: 17.01.17.

Nærmere beskrivelse av enheten:

NAV Haugesund har som målsetting å gi mennesker muligheter. Vi har over 80 dedikerte medarbeidere som arbeider for å finne gode løsninger som er tilpasset brukernes forutsetninger og behov.

Ved NAV Haugesund har vi 4 oppfølgingsavdelinger, derav en flyktningtjeneste som utelukkende arbeider med nybosatte flyktninger. Avdelingen holder til i egne lokaler, men tilhører organisatorisk NAV Haugesund. Flyktningtjenesten har 17 årsverk.

Avdelingen har stort engasjement og god kvalitet på det arbeidet som utføres samtidig som en fokuserer på muligheter og ressurser.
I samarbeid med aktuelle enheter i kommunen drifter tjenesten kommunens introduksjonsprogram.

Avdelingen har som oppgave å bidra til gode integreringsprosesser, herunder overgang til arbeid eller utdanning samt skape en meningsfylt fritid og tilknytning til lokalsamfunnet.

Nærmere beskrivelse av stillingen:
Haugesund kommune har økt vedtaket om bosetting av flyktninger i perioden 2015-2018. I 2017 skal kommunen bosette 75 personer.

En viktig og prioritert oppgave for Flyktningtjenesten er bosetting av flyktninger i henhold til bystyrevedtak. En annen viktig oppgave er Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Oppgaven i denne forbindelse er å kvalifisere flyktninger for deltakelse i arbeidslivet.

Vår fagleder for bosetting skal ut i foreldrepermisjon, og i den forbindelse trenger vi en vikar som kan ivareta arbeidsoppgavene i permisjonstiden.
Haugesund kommune har et godt bosettingsarbeid, og det er ønskelig å opprettholde samme kvalitet på dette i fremtiden.
Som fagleder for bosetting vil en i samarbeid med avdelingsleder ha ansvar for å koordinere antallet flyktninger kommunen skal bosette. Faglederen skal initiere bosettingsmøter og utvikle oppfølgingsmodell av flyktningene frem til oppstart i introduksjonsprogrammet. Faglederen må delta i ulike samarbeidsmøter med kommunens enheter. Faglederen vil i tillegg følge opp egne brukere. Anslagsvis fordelingsnøkkel er 20% fagansvar og 80% oppfølging. Stillingsbeskrivelse er utarbeidet.

Faglederen vil være stedfortreder for avdelingsleder ved behov.
En kan påberegne å bli satt til andre typer oppgaver dersom det vil bli nødvendig.

Avlønning:
I henhold til tariff.
Funksjonstillegg for fagansvaret.

Utdanningskrav:
Ønskelig med 3 årig høgskole- eller universitetsutdanning innen sosialfag.
Lang erfaring fra bosetting- og flyktningarbeid kan kompensere for utdanningskravet.

Personlige egenskaper:
• Vi søker etter en fleksibel fagleder med utstrakt vilje og evne til samarbeid
• Vi vil ha en bidragsyter på motivasjon, engasjement og tydelighet
• Vi vil ha en medarbeider som ser muligheter og ressurser hos brukere og kollegaer
• Stillingen krever at man kan arbeide strukturert, selvstendig, målrettet og takler høyt arbeidspress
• Vi ønsker en fagleder som har stor omstillingsevne, og som klarer å kjøre gode prosesser i medarbeidergrupper
• Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og kunne gi informasjon for store forsamlinger
• Faglederen for bosetting bør ha erfaring fra oppfølging av flyktninger. Ved ansettelse vil erfaring fra bosetting- og flyktningarbeid bli vektlagt.

Vi kan tilby:
Et godt, spennende og hektisk arbeidsmiljø med flere forskjellige faggrupper representert. Både organisasjonen og fagfeltet er i kontinuerlig utvikling, og du vil kunne få mulighet til å være med på å utvikle integreringsarbeidet i kommunen.
Det er et tett samarbeid med kommunens enheter for å få til helhetlig integrering.
Du vil inngå i en ledergruppe med avdelingsleder og fagleder intro og kvalifisering.
Vi har tro på medarbeidernes kompetanse, og legger til rette for at du som medarbeider kan utvikle deg. Du vil få en annerledes arbeidshverdag som ikke alltid er like forutsigbar. Samtidig er det en krevende arbeidsdag som krever god struktur og løsningsfokus.

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Ingjerd Vikse, tlf: +47 98877279

Kontaktperson:

Maria-Louise Bordvik, tlf: +47 94167088
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no