SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Arbeidslagsleder

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3465760392

Søknadsfrist: 16-06-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Arbeidslagsleder i hjemmesykepleien - Hjemmetjenesten

Hjemmesykepleien i Bydel Frogner har videreutviklet arbeidslagsmodellen. Vi oppretter nå små selvstyrte arbeidslag i hele hjemmesykepleien med faste ansatte, faste brukere og egen arbeidslagsleder. Enkelte arbeidslag er målgruppeorganisert, mens andre er geografisk organisert. Dette gir mulighet for å jobbe spesialisert eller mer generelt med brukergrupper i hjemmesykepleien. Vi trenger i denne forbindelsen flere arbeidslagsledere. En arbeidslagsleder er en dyktig sykepleier som kombinerer utøvende sykepleie med fag og administrativt ansvar for teamets brukere og ansatte.

Er du sykepleier og har lyst på en spennenende og ansvarsfull jobb i hjemmesykepleien? Har du interesse for å jobbe både administrativt og utøvende som sykepleier? Liker du å lede og veilede andre? Ønsker du faglig og personlig utvikling? Har du lyst til å være med på å utvikle hjemmesykepleien for å møte fremtidens helse- og omsorgsutfordringer?

Arbeidslagsleder er en fagstilling i turnus med arbeid hver tredje helg. Motivasjon og personligegnethet vil være avgjørende for ansettelse.

Arbeidsoppgaver:

Personal og fagansvar for arbeidslaget
Medansvar for økonomi
Ansvar for koordinering av arbeidsoppgaver og daglig drift av arbeidslaget
Ansvar for sykepleierfaglige oppgaver
Sikre forsvarlig tjenestetilbud
Sikre god og kontinuerlig oppfølging av tjenestetilbud til brukere i arbeidslaget
Sikre høy tjenestekvalitet og god ressursutnyttelse i hjemmesykepleien.
Sikre god samhandling og samarbeid internt i hjemmetjenesten og eksternt med relevante aktører i tjenesteytingen
Holder seg faglig oppdatert og deltar i kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av tjenestetilbudet.
HMS-arbeid, internkontroll og kvalitetssikring
Stedfortrederfunksjon for sykepleierkonsulent

Kvalifikasjoner:
Minimum 2 års erfaring fra hjemmesykepleien
Interesse for personal, administrasjon og økonomi
Kjennskap til lovverk som regulerer pleie- og omsorgstjenestene generelt og dokumentasjon i pasientjournal spesielt
Kunnskap om bruk av elektronisk pasientjournalsystem Gerica
Erfaring med og interesse for tverrfaglig samhandling
Gode datakunnskaper innen relevante dataprogrammer
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig, tilsvarende krav i Bergenstest/norsk nivå C eller tilsvarende
Vandelsattest

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningstittel:
Sykepleier

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.
Personlige egenskaper
Evner til å lede, inspirere og motivere medarbeidere
Løsningsorientert og fokus på nærvær
Selvstendig, strukturert og med fremdrifts- og gjennomføringsevne
Gode samarbeidsevner med fokus på samhandling
Ansvarsbevisst, snill og empatisk
Tar initiativ til forbedring- og utviklingsarbeid
Bidra til et godt arbeidsmiljø

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Faglig utfordrende arbeidsoppgaver.
God opplæring, utviklingsmuligheter og mulighet for spesilalisering
Tverrfaglig samarbeid.
En selvstendig og ansvarsfull jobb.
En tjeneste i utvikling med fokus på fagutvikling, kvalitet og personsentrert omsorg.
Et godt arbeidsmiljø med humor, myndiggjorte og motiverte medarbeidere som får fram lagfølelsen
Todelt turnus med arbeid hver tredje helg, med unntak av arbeidshelger er det kun dagvakter
Lønn etter ansiennitet
Lønnsplassering i lønnsramme 2608, fra lønnstrinn 29 til 42 i Oslo kommunes regulativ årslønn kr 427 400 -530 300
Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no