SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Arkivar

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3252637701

Søknadsfrist: 24-11-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Arkivar

Sykehjemsetaten er Norges største drifter av sykehjem og Oslos nest største etat. Vi leverer helsetjenester for over 5 milliarder kroner årlig til Oslos innbyggere. Vi har ansvar for 43 langtidssykehjem og 4 helsehus. Etaten drifter selv 19 sykehjem og følger opp 28 sykehjem som driftes på kontrakt av private. Hvert år behandles 9 000 pasienter på Oslos langtidssykehjem og helsehus. Oslosykehjemmenes 12 000 ansatte sørger for at pasientene får god behandling, pleie og omsorg. Pasientene har 1,6 millioner liggedøgn hvert år.

Vårt senter for fagutvikling og forskning bidrar til å styrke helse- og omsorgstjenester til beste for innbyggerne i Oslo. Fagmiljøet er bredt sammensatt. Senteret skal levere praksisnære kompetanse- og utviklingstilbud til ansatte innen helse og omsorg i bydeler og institusjoner. Etaten har også ansvar for Oslo kommunes opplæringskontor for helse- og oppvekstfag.

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser.

Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Etaten skal ivareta en helhetlig oversikt over dagens og fremtidens sykehjemsbehov, og utvikle et tjenestetilbud tilrettelagt for ulike brukergrupper. Pårørendeundersøkelsen i 2014 viste at 91 prosent av pårørende var fornøyde. Vi skal være førstevalget for de beste. Vi rekrutterer, utvikler og beholder medarbeidere gjennom å arbeide med helse, miljø og sikkerhet, inkluderende arbeidsliv, kompetanse- og fagutvikling, og vi tilbyr et røykfritt arbeidsmiljø.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene, dersom du har behov for det. Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no

Arbeidsoppgaver:

Vi trenger deg med høy digital kompetanse for å jobbe i etatens arkiv. Du vil få et spesielt ansvar for etatens personalarkiv. Dagens personalarkiv er papirbasert, men skal i det kommende året over til ny helelektronisk løsning. Arkivsystemet skal samhandle sømløst med andre systemer i virksomheten gjennom integrasjoner og effektive digitale prosesser. Du vil få en viktig rolle i en spennende etat som har som mål å ligge langt framme i Oslo kommunes arbeid med å implementere digitale løsninger. Etaten bruker i dag DocuLive, men skal i løpet av det kommende året over på Oslo kommunes nye helelektroniske saks- og arkivsystem, Acos websak.

Ditt hovedansvarsområde blir å arbeide med digital innovasjon i det nye saks- og arkivsystemet og implementere andre nye digitale løsninger for dokumenthåndtering. Oslo kommune skal digitalisere dokumenthåndteringen for å sikre effektiv og brukervennlig samhandling internt i kommunen, og mellom kommunen og byens innbyggere. Du må også bistå i det daglige arkivarbeidet i dagens system og være en lagspiller som bidrar med din arkivfaglige kompetanse til å gjøre dine kollegaer gode. Stillingen er tilknyttet Avdeling samfunnskontakt, som har ansvar for arkiv, resepsjon og kommunikasjon. Sykehjemsetaten skal være en åpen etat og dele informasjon med Oslos innbyggere. Avdelingen er en pådriver i dette arbeidet. Det er ni personer i avdelingen. Det er fire faste stillinger som arkivarer. Dine arbeidsoppgaver vil bli:

Arbeide sammen med de andre arkivarene i etatens saks- og arkivsystem
Hovedansvar for personalarkivet. Det betyr å arbeide med dagens papirbaserte personalarkiv og med digital innovasjon i forbindelse med overgang til nytt system. Dette skal gjøres i samarbeid med de andre arkivarene.
Avslutte det papirbaserte personalarkivet
Delta i digitalt utviklingsarbeid i arkivet
Bidra i arbeidet med å utvikle og vedlikeholde prosedyrer
Mottak, fordeling og utsending av digitalpost
Behandle dokumenter i etatens felles e-postkasse
Behandle innsynsbegjæringer, journalføring, arkivering, post m.m.
Brukerstøtte og opplæring av ansatte

Kvalifikasjoner:
Universitets- eller høyskoleutdanning med arkivfag i fagkretsen. Ved dokumentert erfaring og kompetanse som er i tråd med kvalifikasjonskravene kan utdanningskravet i spesielle tilfeller fravikes
Erfaring fra helelektronisk saks- og personalarkiv
God teknologiforståelse og digital kompetanse
Gode ferdigheter i Office-programmene
Forståelse og/eller interesse for hvordan teknologi kan benyttes for å understøtte arbeidsflyt og gjerne erfaring fra digitaliseringsprosesser

Beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende C1 på Europarådets nivåskala
God kunnskap om Noark-standarden, offentlighetsloven, forvaltningsloven og gjeldende regelverk for arkiv
Erfaring med brukerstøtte og opplæring
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Utdanningsretning:
Økonomiske og administrative fag

Utdanningstittel:
Arkivar

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
Forstå samspillet mellom etatsledelsen, saksbehandlere og arkiv
Innovativ, framtidsrettet og nysgjerrig på ny teknologi
Grundig og systematisk
Løsningsorientert
Dyktig til å kommunisere ditt fagområde internt og eksternt
Sosial, positiv og har gode samarbeidsevner
Ser helheten, har god rolleforståelse og er flink til å gjøre kollegaer gode

Vi tilbyr:
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt miljø der faglig interessante saker står i kø
Digitale arbeidsverktøy og faglig kompetanseheving
Bedriftsidrett og treningsrom med garderobe tilrettelagt for de som bruker reiseveien til trening
Sentral beliggenhet i Oslo sentrum med gode kollektive reisemuligheter og med sikker sykkelparkering
Lønn i følge Oslo kommunes lønnstabell
God pensjons- og forsikringsordning
Fleksibel arbeidstid
Stillingen er ledig fra 1. januar 2017

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Henrik Melvold Direktør samfunnskontakt, tlf: +47 917 883 85

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no