SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Klubbleder

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 50%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3385930935

Søknadsfrist: 02-05-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Klubbleder 50% - Trosterudklubben

Trosterudklubben søker etter sosionom eller barne- og ungdomsarbeider med fagbrev i en 50 % stilling.

Trosterudklubben har gjennom snart 45 år gitt et sosialt- og kulturelt aktivitetstilbud på ettermiddag, kveld- og helg til barn og unge i lokalmiljøet. Klubben er en del av enhet kultur, møteplasser og frivillighet. Klubben deltar i det bydelsomfattende samarbeidet med de andre fritidsklubbene. Kulturhuset Trosterudklubben har ansvaret for Diamanten dansestudio, Drengestua rockeverksted og Almedie som er et prisvinnende og anerkjent mediesenter for unge i alderen 12-20 år som tilbyr kurs innen digitale medier. Bydelens fritidsklubber samarbeider om større arrangementer som UKM og ferieklubben.

Klubben jobber målrettet med forebygging av uønsket adferd gjennom fokus på positive mestringsoppgaver som styrker unges selvtillit og selvfølelse. Klubbmiljøet er dynamisk og til tider utfordrende. De unge er ressurssterke og gjennom klubbråd sikres de medvirkning og er med i planleggingen av aktivitetene på klubben.
Stillingen innebærer arbeid med barn og ungdom, organisering og tilrettelegging for aktivitetene i samarbeid med klubbråd og assistenter. Videre inngår stillingen i bydelens og fritidsklubbens lederteam som samarbeider om og fordeler felles arbeidsoppgaver knyttet til program og aktiviteter, oppfølging av tilbudet, samarbeid om vaktplaner, skolebesøk, oppfølging av enkelt barn/ungdom og foresatte. Klubbleder vil få delansvar for tilbudene «Etter skoletid» og «Juniorklubben».

Over halvparten av befolkningen i Bydel Alna, og over 60 prosent av barn og unge under 20 år har en annen familiebakgrunn enn fra Norge. Våre klubbansatte skal ha god forståelse av og gjerne egen erfaring med mangfold.

Arbeidstid kommende semestret er tirsdager kl. 13.00-21.00, onsdager kl. 13.00-16.45 og fredager kl. 1300-2100/1330-2130. I skoleferier og høytider går ansatte over i bydelens feriebemanning og dagåpningstid.

Det er krav om å levere politiattest før stillingen kan tiltres.
Kun e-søknader blir vurdert. Det er ikke mulig å sende inn scann av vitnemål og attester via epost.
Oppgi to referanser i søknaden. Disse vil kunne bli kontaktet i ansettelsesprosessen.
Originale attester medbringes intervju.

Arbeidsoppgaver:

følge opp HMS rutiner og prosedyrer
lede deler av personalmøter
arbeidsleder for deltidsansatte
opplæring av nytilsatte, praktikanter, lærlinger og studenter
veileder for lærlinger, praktikanter og studenter
ansvar for å følge opp det pedagogiske tilbudet ved "Etter skoletid" og "Juniorklubben"
gjennomføre aktiviteter i samsvar med øvrige personale
ansvar for å sikre brukermedvirkning gjennom klubbråd eller brukerråd
samarbeid med politiet, skoler, barnevernet og foresatte
samarbeide med lag og organisasjoner
promotering av og rekruttering til tilbudet
saksbehandle søknader og rapportering
innkjøp, varemottak, enkelt vedlikehold av utstyr m.m
kveldsarbeid ihht oppsatt arbeidsplan
noe helgearbeid må påregnes
noe reisevirksomhet i forbindelse med tilbud i skolens ferier

Kvalifikasjoner:
Høyskoleutdannelse eller pågående utdanning som nærmer seg avslutning (sosialt arbeid e.l) hvor bestått baclorgrad kan fremlegges.
fagbrev som barne- og ungdomsarbeider (BUA)
bestått norskprøve B2. Må dokumenteres.
relevant dokumenterbar erfaring fra klubbarbeid kan erstatte utdanning.
kunne beytte ulike sosial medier Facebook, Twitter, Instagram mv.
krav om god kunnskap og erfaring med programmene Word, Xcel, Outlook
har en tydelig og ivaretakende kommunikasjonsform da vårt daglige språk i klubben er norsk. Derfor er det viktig at du forstår godt og kan lett gjøre deg forstått på norsk. Du må kunne lese og ta i bruk våre prosedyrer, gjennomføre klubbens planer og program og skrive rapport.
erfaring fra forebyggende ungdomsarbeid
trenere/instruktører innen metodene ART, Gatemekling eller Sisterhood er ønskelig
erfaring fra arbeid med mennesker som har ulik etnisk bakgrunn, religion og seksuell legning.
erfaring med prosjektarbeid er ønskelig
erfaring fra ledelse

Utdanningsretning:
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk
Helse-, sosial- og idrettsfag
Humanistiske og estetiske fag

Utdanningstittel:
Klubbleder med høyskole

Utdanningsnivå:
Fagskole/Fagbrev (2 år)
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
du har innsikt til dagens ungdomskultur
du klarer å gi konstruktive tilbakemeldinger
du ser etter det gode i andre
du lager relasjoner og nettverk
du liker å jobbe med mennesker og i et team
du liker å jobbe med barn og ungdom
du klarer å sette dine egne verdisyn til side i møte med andres
du innehar evne til omstilling
du jobber selvstendig men klarer å følge oppsatte planer

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
en ledelse som verdsetter mangfold
gode lønns- og arbeidsbetingelser
godt arbeidsmiljø
klart definerte ansvars- og myndighetsområder
ansvar for og deltagelse i utarbeidelse av tilbudet
tydelige avklaringer om ekstra arbeid
oversiktlige halvårsplaner
kveldstillegg etter gjeldene satser

Kandidater med høyskoleutdanning lønnstrinn 28-40
Barne- og ungdomsarbeider med fagbrev lønnstrinn 15-25

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Inga-Lise Nordlys områdeleder, tlf: +47 95046149, e-post: Klikk her

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no