SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Koordinator

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3170057745

Søknadsfrist: 26-08-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Koordinator Felles introduksjonsprogram Groruddalen

Felles introduksjonsprogram i Groruddalen er en forsøksordning mellom bydelenes NAV-kontor i Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. Bydel Stovner er prosjekteier.

Felles introduksjonsprogram har som overordnet mål at 70 % av deltakerne som planmessig avslutter programmet skal over i arbeid eller utdanning. Samling av fagkompetanse i et større fagmiljø og et felles fokus på fag- og metodeutviklingsarbeid vil gi en mer robust tjeneste. Det gir større handlingsrom og muligheter for kontinuerlig utviklingsarbeid, som igjen vil gi grunnlag for bedre resultatoppnåelse for deltakerne.

I alt 12 ansatte er nå samlokalisert i felles lokaler på Furuset senter. Fra 01.11.16 er det ledig fast stilling som koordinator. Stillingen vil ha en sentral rolle i fag- og metodeutviklingsarbeidet og det er avgjørende at den som ansettes har gode skriftlige ferdigheter og kan bidra med entusiasme for kontinuerlig forbedring av arbeidsmetodikk. Den som ansettes vil ha sitt formelle ansettelsesforhold i Bydel Stovner.

Arbeidsoppgaver:

Fag- og metodeutvikling
Prosjektering, igangsette og følge opp satsingsområder i samarbeid med leder
Kartlegge og følge opp deltakere i introduksjonsprogrammet
Planlegging og gjennomføring av temabasert kurs/undervisning i grupper
Tett samarbeid med Oslo Voksenopplæring, NAV-kontor i Groruddalen, øvrige interne og eksterne instanser, arbeidsgivere, frivillige organisasjoner
Rapportering
Stedfortreder ved leders fravær
Andre oppgaver vil kunne tildeles

Koordinatorstillingen er under utvikling og ansvar og oppgaver vil kunne endres

Kvalifikasjoner:
Erfaring med kvalifiseringarbeid, arbeidsformidling og tett oppfølging av personer med innvandrerbakgrunn
Erfaring med introduksjonsprogrammet og god kjennskap til introduksjonsloven og dens målsettinger
God IKT-kompetanse, erfaring med aktuelle fagsystemer
Kjennskap til NIR-rapportering er en fordel
God skriftlig og muntlig framstillingsevne
Det er ønskelig med erfaring fra prosjektrettet virksomhet

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag
Samfunnsfag og juridiske fag

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
Gode kommunikative ferdigheter
Løsningsorientert og fleksibel
Trygg og tydelig i møte med mennesker
Systematisk og strukturert
God forståelse for arbeid i komplekse organisasjonsstrukturer

Språk:
Norsk
Engelsk

Vi tilbyr:
Et nytt og spennende fagmiljø med fokus på fag- og metodeutvikling
Muligheter for å være med å påvirke innovasjon og utvikling av tjenesten
En samfunnsnyttig og meningsfull arbeidshverdag
Direkte lønnsplassering i lønnstrinn 42 i Oslo kommunes lønnsregulativ, som for tiden utgjør kr. 530 300 per år

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Kjersti Søyland Leder felles introduksjonsprogram, tlf: +47 92826675

Kontaktperson:

Mari Nysæther Enhetsleder NAV Stovner, tlf: +47 97659100

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no