SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Miljøterapeut

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3197548395

Søknadsfrist: 27-09-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Miljøterapeut - Birger Olivers vei bofellesskap

VELKOMMEN SOM SØKER I BIRGER OLIVERS VEI BOFELLESSKAP / Enhet for bo- og dagtilbud / Bydel Nordstrand

Birger Olivers vei bofellesskap er et rolig og veletablert bofellesskap lokalisert på Kastellet i Bydel Nordstrand. Tjenestestedet yter døgnkontinuerlige tjenester til 6 beboere med ulik grad av utviklingshemming og bistandsbehov.

Av bofellesskapets 18 årsverk er 6 stk. 100 % -stillinger forbeholdt medarbeidere med 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning (vernepleiere/sykepleiere). I tillegg består personalgruppen av hjelpepleiere, helsefagarbeidere, erfarne miljøarbeidere, og holder et høyt faglig nivå.

Faglighet og trivsel er fokusområder for bofellesskapet, og som miljøterapeut vil din kompetanse og ditt initiativ være en viktig del i den videre utviklingen av våre tjenester. I tillegg vil den som ansettes ha rollen som tjenesteansvarlig. Med dette menes det å ha det daglige faglige ansvaret for en av våre brukers tilbud, tiltak og planer.

Videre tilbyr Birger Olivers vei bofellesskap gode arbeidsforhold for sine medarbeidere med stor fellesleilighet og eget kontor for ansatte. I tillegg har bofellesskapet eget møterom utstyrt med PC og infoskjerm. Hele bofellesskapet ble oppusset i 2014/2015.

Denne stillingen er en turnusstilling med fast helgearbeid. Bofellesskapet deltar nå i en prøveordning med langvakter i helgene. I prøveperioden kan ansatte dermed velge å jobbe enten hver 3. helg med vanlige vakter, eller hver 6. helg med lange vakter av 12 timer.

Primært søkes det etter vernepleiere til disse stillingene. Likevel vil søkere med bachelor i læringspsykologi eller bachelor i sykepleie bli vurdert, forutsatt erfaring og interesse for fagfeltet.

Vi behandler kun elektroniske søknader.

Arbeidsoppgaver:

Delta i direkte miljøarbeid
Delta i fagutviklingsarbeid
Utarbeide div. Planer/vedtak
Samarbeid med pårørende og samarbeidsparter
Veiledning/opplæring av kollegaer
Være tjenesteansvarlig for brukere jfr. Bob
Legemiddelhåndtering
Oppgaver delegert fra leder

Kvalifikasjoner:
Autorisasjon som vernepleier
(Evt. Bachelor i Læringspsykologi / Bachelor i Sykepleie)
Erfaring fra målrettet arbeid med utviklingshemmede
Kjennskap til lov om kommunale helse og omsorgstjenester, kap. 9
ersonlig egnethet
God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, norskprøve på nivå C1
Det kreves politiattest for ansettelse

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.
Personlige egenskaper
Ha evne til å arbeide mål- og resultatrettet
Evne til samarbeid og fleksibilitet
Være en positiv kultur og holdningsbærer

Vi tilbyr:
Gode lønnsbetingelser (Lønnstrinn 28-40, kr 421 600 - 512 000. pluss tillegg)
Deltagelse i faglig forum
Omfattende kurs- og opplæringstilbud
Utviklende og spennende arbeidsoppgaver
Gode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeid
Veiledning
Dyktige og hyggelige kollegaer/leder
Mulighet til å delta i prøveordning med arbeid hver. 6 helg.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Tor Arne Swensen Styrer, tlf: +47 48 19 84 20, e-post: Klikk her

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no