SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Overlege

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100% eller etter ønske

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3288147777

Søknadsfrist: 10-01-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Overlege stilling - Majorstutunet bo-og behandlingssenter

Majorstutunet bo- og behandlingssenter ligger sentralt til på Majorstuen i bydel Frogner. Sykehjemmet har en stor og skjermet hage som blir benyttet til avkobling og større arrangementer, vår, sommer og høst. Det er kort vei til buss, T-bane og trikk.

Vårt motto er trygghet og glede i hverdagen. Vi har høy trivsel og lavt fravær. Sykehjemmet har fem somatiske avdelinger, en trygghetsavdeling, en skjermet avdeling og en forsterket enhet. Vi er opptatt av at våre beboere skal ha en meningsfull hverdag. Vi har høy kvalitet på pleie- og omsorgstjenester.

Kun elektroniske søknader.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for medisinsk behandling til sykehjemmets pasienter
Ta imot, og følge opp pasienter
Fortløpende oppdatering av journaler og medisiner
Bidra til tverrfaglig samarbeid ved sykehjemmet
Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, kollegaer, studenter og turnusleger
Gjennomføre kliniske undersøkelser og foreta legemiddelgjennomgang
Bidra til opplæring innen eget fagområde ihht sykehjemmets behov
Ha god kunnskap om, og vektlegge omsorg ved livets slutt.

Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege.
Minimum 2 års klinisk erfaring etter turnustjeneste hvorav minimum 1 år skal være fra Norge.
Beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende høyere nivå (C1/Bergenstesten).
Ha gode datakunnskaper.
Beherske de vanligste IKT-verktøy (Office-pakken samt elektroniske fagsystemer som for eksempel Gerica).
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningstittel:
Lege

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet, Embedsstudie

Personlige egenskaper:
Du har ambisjoner om å bidra til videreutvikling av sykehjemmet
Du liker å jobbe i tverrfaglig team.
Du liker å bidra til et godt arbeidsmiljø.
Du er omgjengelig og kommer overens med ulike personligheter.
Du er komfortabel med å ta selvstendige faglige avgjørelser.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Du blir endel av et aktivt fagmiljø med høyt engasjement
Du vil få kollegaer med høy tverrfaglig kompetanse
Du vil bli en del av en spennende arbeidsplass under utvikling
Du blir en del av et mangfoldig arbeidsmiljø med fokus på nærvær og trivsel
Sentral beliggenhet med gode kollektivforbindelser
Gode lønns-, forsikrings-, og pensjonsforhold
Lønnes etter Oslo kommunes regulativ.

Les mer om Oslo Pensjonsforsikring på www.opf.no
Les mer om Oslo forsikring på www.oslo-forsikring.oslo.kommune.no

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Holger Olsen Institusjonssjef, tlf: +47 40877512, e-post: Klikk her

Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver?

Sykehjemsetaten er Norges største drifter av sykehjem og Oslos nest største etat. Vi har ansvar for 44 langtidssykehjem og 4 helsehus. Etaten drifter selv 20 sykehjem og følger opp 28 sykehjem som driftes på kontrakt av private.

Hvert år behandles 9 000 pasienter på Oslos langtidssykehjem og helsehus. Oslosykehjemmenes 12 000 ansatte sørger for at pasientene får god behandling, pleie og omsorg. Pasientene har 1,6 millioner liggedøgn hvert år.

Vårt senter for fagutvikling og forskning bidrar til å styrke helse- og omsorgstjenester til beste for innbyggerne i Oslo. Fagmiljøet er bredt sammensatt. Senteret skal levere praksisnære kompetanse- og utviklingstilbud til ansatte innen helse og omsorg i bydeler og institusjoner. Etaten har også ansvar for Oslo kommunes opplæringskontor for helse- og oppvekstfag.

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Etaten skal ivareta en helhetlig oversikt over dagens og fremtidens sykehjemsbehov, og utvikle et tjenestetilbud tilrettelagt for ulike brukergrupper. Pårørendeundersøkelsen i 2014 viste at 91 prosent av pårørende var fornøyde.

Vi skal være førstevalget for de beste. Vi rekrutterer, utvikler og beholder medarbeidere gjennom å arbeide med helse, miljø og sikkerhet, inkluderende arbeidsliv, kompetanse- og fagutvikling, og vi tilbyr et røykfritt arbeidsmiljø.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene, dersom du har behov for det.

Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no