SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Prosjekt- og prosessleder

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3007150690

Søknadsfrist: 22-05-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Prosjekt- og prosessleder - avdeling for områdeutvikling

Vil du bidra til å få fart på boligbyggingen? Avdeling for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune søker en PROSJEKT- OG PROSESSLEDER

Vi søker deg som har kompetanse og engasjement i byplanlegging og prosjekt- og prosessledelse til å bidra til raskere behandling av boligplaner i Oslo.

Oslo er inne i en sterk endring med urbanisering, transformasjon og fortetting. Det er behov for økt boligbygging for å møte befolkningsveksten og samfunnsutviklingen.

Avdeling for områdeutvikling saksbehandler alle innsendte reguleringsplaner og brorparten av påfølgende byggesaker fra private og offentlige tiltakshavere. Byutvikling hvor bærekraft og arkitektonisk kvalitet gir merverdi for byen er særlig viktig å ivareta. Arbeidet foregår i tverrfaglige grupper med dyktige, engasjerte ledere og medarbeidere som er arkitekter, ingeniører, landskapsarkitekter, samfunnsvitere, jurister og kartografer. Avdelingen har syv fagenheter hvor fem er inndelt etter geografisk ansvarsområde og to etter utbyggingstype (sosial- og teknisk infrastruktur).
Vår viktigste oppgave er proaktiv saksbehandling hvor innsendte reguleringsplaner blir fremmet raskt til politisk behandling.

Vi ønsker å styrke staben med en person som skal ha hovedansvar for prosjekt- og prosessoppfølging av innsendt planbehandling med særlig vekt på å øke produksjonen. Du må ha kjennskap til plan- og bygningsloven og de rammer som reguleringsplanbehandlingen omfattes av. Du vil arbeide tett med ledere og saksbehandlere i avdelingen og sammen med andre i etaten være involvert i våre utviklingsprosjekter i forsering av boligplanleggingen. Du rapporterer direkte til avdelingsdirektør. Etatens samlede arbeid for forsert boligbygging, hvor andre avdelinger også inngår, rapporterer til en boligforseringsgruppe ledet av etatsdirektør.

Vi anbefaler søkere å skrive noe om hvordan man mener ens kunnskap, erfaring og personlige egenskaper vil være relevant for stillingen, og hvordan disse kan anvendes.

Stillingen er nyopprettet og den rette kandidat vil i stor grad vil være med på å forme stillingens innhold ut over det som allerede er nevnt.

Arbeidsoppgaver:
Proaktiv oppfølging av fremdrift på reguleringsplan- og byggesaksbehandling med prioritet i boligsaker.
Identifisere tidstyver og utvikle tiltak for å fjerne dem.
Være prosjekt- og fagsekretær for etatens boligforseringsgruppe.
Analysere saksbehandlingsprosessene, initiere og følge opp prosjekt- og prosessmessige forbedringer.
Oppfølging av fremdrift i og rapportering av avdelingens produksjon og virksomhetsstyring.
Bidra i utvikling av gode faglige prosesser og drøftinger for å sikre målrettet byutvikling av Oslos vekst med kvalitet.

Kvalifikasjoner:
Høyere utdanning fra universitet eller høyskole med relevant fagkrets, f.eks. arkitekter, ingeniører, samfunnsvitere, prosessledere og annet
Planfaglig kompetanse og god kjennskap til plan- og bygningsloven og kommunal plansaksbehandling og forvaltning.
Utdanning og/eller erfaring fra prosjekt- og prosessledelse
Relevant erfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet.

Personlige egenskaper:
Sterk leveringsdyktighet.
Selvstendig, strukturert og løsningsorientert.
Gode prosjektlederegenskaper og samarbeidsevner.
Evne til å håndtere mange og varierte oppgaver.
Serviceinnstilt og kundeorientert.
Beherske norsk på et høyt nivå, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr:
Interessante faglige utfordringer.
Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø.
Lyse lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo.
Gode pensjons, låne- og forsikringsvilkår.
Fleksitid.
Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper eller i eget velutstyrt treningsrom.
For seniornivå: Lønnstrinn 47 - 52 som tilsvarer fra kr 570 800,- til kr 625 500,- pr. år.
For prosjektnivå: Lønnstrinn 42 - 47 som tilsvarer fra kr 519 900,- til kr 570 800,- pr. år.
For særskilt høyt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
#LI-post

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Andreas Vaa Bermann Avdelingsdirektør, tlf: +47 23 49 13 12, mobil: +47 900 81 641

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no