SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Prosjektkoordinator og tjenesteutvikler

Stillinger: 2

Kontraktstype: Prosjektstilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3431920109

Søknadsfrist: 19-05-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Prosjektkoordinator og tjenesteutvikler

Groruddalssatsingen(GDS) er et samarbeid mellom staten og Oslo kommune for å forbedre miljø- og leveforhold i Groruddalen. Samarbeidet er forlenget i en ny intensjonsavtale om en satsing for ti nye år fra 2017, og overordnede føringer er nedfelt i Programbeskrivelse for 2017-26. Satsingen skal bidra til en langsiktig positiv utvikling i de aktuelle områdene ved å tilføre nærmiljøkvaliteter og forbedrede tjenester som vil styrke områdene også etter at satsingen er over. Arbeidet vil bygge videre på erfaringene fra første ti år, og spisses inn mot områder med størst behov for ekstra innsats. Tiltakene til Delprogram Oppvekst og utdanning skal i løpet av 10 år utgjøre en forskjell for de barna og ungdommene som lever i sårbare og utsatte familier. Levekår eller manglende norskkunnskaper skal ikke være et hinder for at ungdom i Groruddalen fullfører og består det videregående utdanningsløpet og blir økonomisk selvstendige og aktive samfunns-deltakere.

Oppvekstsjefene i Groruddalsbydelene har etablert seg som koordinerings- og planleggingsorgan, underlagt programstyret for GDS/oppvekst. Tilknyttet dette organet søkes det etter to ressurspersoner, en programkoordinator og en tjenesteutvikler, som skal støtte opp om programarbeidet og samarbeide med programstyrets sekretariat.

Stillingen som programkoordinator skal som primæroppgave koordinere det direkte programarbeidet i og mellom Groruddalsbydelene og Utdanningsetaten. Videre ligger det til stillingen å utarbeide faktagrunnlag og planer samt sikre nødvendig dokumentasjon av arbeidet.
Stillingen som tjenesteutvikler vil ha som hovedoppgave å drive prosjektutvikling og prosjektgjennomføring i programmet.

Stillingene som programkoordinator og tjenesteutvikler er nyopprettet og midlertidige for to år, med mulighet for forlengelse. Stillingene vil ha sitt primære arbeidssted i bydelsadministrasjonen i Grorud bydel, men vil ha arbeidsoppgaver i alle fire bydelene.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver programkoordinator:
Forberede og følge opp arbeidet til arbeidsgruppen for oppvekst og utdanning i Groruddalssatsingen
Koordinere prosjektporteføljen
Møteforberedelse, innkallinger og referater
Tilrettelegging og gjennomføring av fagsamlinger og workshops
Gjennomgang og bestilling av utredninger og analyser
Utarbeiding av rapporter
Være bindeledd mellom bydelene samt bidra i markedsføring og kommunikasjonsarbeid
Bidra til kompetanseutvikling på innovasjon og utviklingsarbeid, samt bidra til formidling og implementering i linjeorganisasjonene.

Arbeidsoppgaver tjenesteutvikler:
Forberede og følge opp arbeidet til arbeidsgruppen for oppvekst og utdanning i Groruddalssatsingen
Prosjektutvikling, gjennomføring og – oppfølging
Bidra til gjennomføring av fagsamlinger og workshops
Utarbeiding av rapporter
Møteforberedelse, innkallinger og referater
Bidra i markedsføring og kommunikasjonsarbeid
Bidra til kompetanseutvikling på innovasjon og utviklingsarbeid, samt bidra til formidling og implementering av prosjektene i linjeorganisasjonene.

Søkere som søker på begge stillingene bes oppgi det i søknaden.

Kvalifikasjoner programkoordinator:
Universitetsutdanning eller tilsvarende, fortrinnsvis på mastergradsnivå
Faglig kjennskap til oppvekst- og utdanningsfeltet
Digital kompetanse
Dokumentert relevant erfaring fra utviklingsarbeid og prosjektarbeid

Kvalifikasjoner tjenesteutvikler:
Universitetsutdanning eller tilsvarende, fortrinnsvis på mastergradsnivå
Faglig kjennskap til oppvekst- og utdanningsfeltet
Digital kompetanse
Dokumentert relevant erfaring fra utviklingsarbeid og prosjektarbeid

Utdanningsretning:
Uoppgitt fagfelt

Utdanningstittel:
Universitetsutdanning eller tilsvarende


Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad

Personlige egenskaper:
Personlige egenskaper programkoordinator:
God systemforståelse og gode analytiske evner
Gode ferdigheter innen tilrettelegging og samordning på tvers av ulike sektorer
Kompetanse innen kommunikasjon og formidling på internett/sosiale medier
Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
Strukturert, effektiv og selvstendig
Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Utviklingsorientert og lydhør for ideer og nye samarbeidsformer

Personlige egenskaper tjenesteutvikler:
God systemforståelse og gode analytiske evner
Gode ferdigheter innen tilrettelegging og samordning på tvers av ulike sektorer
Kompetanse innen kommunikasjon og formidling på internett/sosiale medier
Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
Strukturert, effektiv og selvstendig
Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Utviklingsorientert og lydhør for ideer og nye samarbeidsformer

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Fleksibel arbeidstid
Lønn Tjenesteutvikler: Kr 559 900 pr år
Lønn Prosjektkoordinator: Kr 615 700 pr år

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Morten Sanden Avdelingssjef, tlf: +47 98099498

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no