SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Sykepleierkoordinator

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3178998244

Søknadsfrist: 01-09-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Sykepleierkoordinator

Vi søker etter en sykepleierkoordinator til Hjemmesykepleien og natt-tjenesten i Bydel Søndre Nordstrand.

Hjemmesykepleien og natt-tjenesten er organisert under Enhet tjenester til hjemmeboende og omfatter kommunal leverandør av hjemmesykepleie og natt-tjenester. Vi yter pleie- og omsorg til hjemmeboende i alle livets faser og har fokus på kontinuerlig kvalitetsforbedring. BOB (behovsstyrt bemanning) er godt innarbeidet og sykepleierne hos oss er tjenesteansvarlig for ca 20-25 brukere. Arbeidsmiljøet er godt og består av engasjerte og faglig dyktige medarbeidere.

Vi søker en person som er faglig dyktig, med stor arbeidskapasitet og evnen til å se gode løsninger. Offentlige helsetjenester er under stadig endring og personen vi søker må kunne takle endringer og løse de krav som stilles til offentlige tjenester. Vedkommende må kunne kommunisere tydelig og se de muligheter for samarbeid med andre aktører, internt og eksternt, for å drive frem gode tjenester.

Som sykepleierkoordinator hos oss vil du ha det utøvende ansvaret for arbeidsgruppen gitt av seksjonsleder. Herunder oppfølging av brukere og ansatte, koordinere tjenestene og påse at hjemmesykepleien arbeider ut i fra gjeldene lovverk og yter god kvalitet. Du vil i tillegg ha det faglige overordnede ansvaret for tjenestene som ytes, og følge opp de ansattes kompetanse i samarbeid med seksjonsleder.

Arbeidsoppgaver:

Utarbeide arbeidslister, delegere og fordele oppgaver til ansatte som yter helsehjelp hos brukerne.
Sikre god informasjon og dialog med bruker og eventuelt pårørende, gjennom hele forløpet - med stort fokus på brukermedvirkning.
Sikre helhetlig kartlegging med utgangspunkt i brukers mål, ressurser og behov.
Ansvaret for å iverksette og følge opp BOB
Revurdering og iverksetting av nye tiltak og tiltaksplaner, for å bedre kvaliteten på tjenesten i samhandling med bruker, pårørende og de ansatte.
Planlegger turnus/ bemanning i samarbeid med seksjonsleder, ut i fra de økonomiske rammene.
Bidrar til å implementere bydelens mål og prosedyrer inn i den daglige driften.
Initiere, innkalle og lede møter knyttet til individuell plan, vedtak og koordinering.
Følge opp dokumentasjon, her også veilede de ansatte.
Ansvarlig for studenter i praksis.

Kvalifikasjoner:
Bachelor i sykepleie
Erfaring fra tilsvarende stilling, koordinator/fagansvarlig
Erfaring fra Hjemmesykepleie
God kjennskap til Gerica og GAT
Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningstittel:
Sykepleier

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige egenskaper:
Løsnings-og resultatoritentert
Evne til å ansvarliggjøre og utvikle medarbeidere
Takle hektiske hverdager
Stabil, tilstedeværende og lojal
Personlig egnethet vil vektlegges

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
100 % fast stilling
Arbeidstid: 37,5 t/uke
Lønnstrinn 41 (kr 520 800)
Fleksitid
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Godt arbeidsmiljø
Stor grad av selvstendighet

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Sinisa Pejic Seksjonsleder, tlf: +47 23496154, mobil: +47 46889854

Kontaktperson:

Eva Grimsmo Gaarder Enhetsleder, tlf: +47 23496151, mobil: +47 97669692

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no