SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lærer

Stillinger: 3

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3376997614

Søknadsfrist: 30-03-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Undervisningsstillinger - Gamlebyen skole

Gamlebyen skole er en 1-7 skole som ligger midt i Middelalderbyen omkranset av parker og spennende historie. Skolen har 330 elever og ca. 45 tilsatte.

3 FASTE STILLINGER TIL STYRKINGEN MER LÆRING 1-4.

Har du erfaring med begynneropplæring 1.–4. trinn?
Trives du med spennende faglige utfordringer?
Lykkes elevene faglig og sosialt med deg som lærer?

Byrådet i Oslo har som målsetting å styrke opplæringen på 1.-4. årstrinn, og det er vedtatt at det skal ansettes flere lærere på utvalgte osloskoler utover det som følger av elevtallsvekst.

Lærerne skal bidra til at skolene får en mer spesialisert kompetanse med høy relevans for skolens elevgrunnlag. Særlig viktig blir det å planlegge og gjennomføre opplæring som treffer elevenes behov og utfordringer. Elevenes grunnleggende ferdigheter skal styrkes. Skolene vil følge opp og lede det lokale arbeidet for innsatsen Mer Læring1-4.

Elevenes progresjonen i begynneropplæringen i lesing og regning skal følges tett på individnivå. Undervisningen må sikre at elevene arbeider med grunnleggende ferdigheter i alle fag, også i de praktisk-estetiske fagene, i samsvar med Kunnskapsløftet.

Mer Læring1-4 må i særlig grad bidra til at:
• elevenes norskspråklige ferdigheter forbedres
• elevenes leseferdigheter forbedres
• elevenes regneferdigheter forbedres

På Gamlebyen skole vil vi bruke de 3 stillingene slik:

Ved tettere oppfølging og underveisvurdering, vil skolen lykkes bedre i å få alle med.
De tre stillingene skal arbeide på 1.-3. trinn og sammen utvikle tiltaket i samarbeid med assisterende rektor som er leder for 1-3. De skal utgjøre en egen faggruppe på skolen.
Det skal lages milepælsmål med utgangspunkt i skolens regne- og leseplan og målene fra skriftlig vurdering. Milepælsmålene brukes til å kartlegge elevenes behov for tilpasset opplæring.
NISK skal brukes systematisk fra start.

Nyankomne elever 1-4 som har svake norskspråklige ferdigheter skal få rask innføring i språk, fag og skoletilpasning. Mer læring-gruppen skal planlegge og gjennomføre gode læringsstøttende aktiviteter på AKS, blant annet gjennom å strukturere og modellere for AKS-assistentene.

Elevmedvirkningen og kvaliteten på faglig tilbakemelding skal økes, fordi vi vet at dette er essensielt for elevenes læring. Vi vil styrke de praktisk-estetiske fagene for å gi mestringsarenaer, læreglede, varierte arbeidsmetoder og arbeide med de grunnleggende ferdighetene gjennom disse fagene.

Aktuelle søkere innkalles til prøveundervisning og intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår er fastsatt i lov- og avtaleverk.
Pliktig medlemskap i Statens Pensjonskasse.
Tilsettingen er betinget av godkjent politiattest.

Elektronisk søknadsskjema må benyttes.

Kvalifikasjoner:
Formell pedagogisk utdanning, GLU 1-7 eller allmennlærer, og minimum 30 stp i norsk og/eller matematikk
Kompetanse i begynneropplæring, i lesing og/eller regning
Kompetanse i undervisningsledelse
Kompetanse i norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk
Vi ønsker at en av de tilsatte har 30 stp i kunst og håndverk og/eller musikk
Vi ønsker at minst en av de tilsatte har min. 30 stp i spesialpedagogikk
Kunnskap om aktuell forskning på feltet språkopplæring og/eller lese-skriveregneopplæring
Grundig kunnskap om barns språkutvikling og metodiske og didaktiske konsekvenser for opplæringen.
Kjennskap til og erfaring med verktøyet NISK.
Kompetanse i å vurdere læringsutbyttet, og endre opplæringen ift dette
Evne til å identifisere og iverksette tilpassede tiltak rettet mot alle elevers behov
Evne til å skape gode og trygge relasjoner i klasserommet
God til i å samarbeide om faglig utvikling

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:
Fast stilling i 100 %
Glade elever og gode kollegaer
Et godt arbeidsmiljø i rene, lyse og romslige lokaler
Et profesjonelt fellesskap der vi sammen utforsker og reflekterer rundt hva som gir god læring
Vi har Smart Board i klasserommene
Vi har utviklet leseopplæringsplan, regneplan og plan for arbeidet med læringsmiljøet. Disse dokumentene sikrer kvalitet, også for helt nye kollegaer

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Hanne Hauge Rektor, tlf: +47 23 47 24 50, e-post: Klikk her

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no