SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Vernepleier

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3295024083

Søknadsfrist: 22-01-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Vernepleier - Biermann bolig

Biermann bolig er en bolig for 5 utviklingshemmede brukere med omfattende bistandsbehov. Boligen er tilknyttet Enhet for tilrettelagte tjenester som består totalt av fem boliger og ett dagsenter for samme målgruppe. Boligen er lokalisert i Vøyensvingen 6, sentralt beliggende ved Alexander Kiellandsplass, med god kollektivtransportdekning og med flotte tur- og rekreasjonsmuligheter langs Akerselva.

Brukerne bor i egne leiligheter, og vi yter praktisk bistand og opplæring i alle dagliglivets gjøremål. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og utgjør 18.84 årsverk i turnus..

Vi søker en engasjert, positiv, dyktig og erfaren vernepleier som brenner for å jobbe med brukergruppen, og som kan ta faglig ansvar og bidra til utvikling av tjenestetilbudet.

Stillingen innebærer arbeid hver tredje helg.

HAVA-treninger arrangeres regelmessig, og det forventes at alle medarbeidere deltar aktivt på dette.

Vi vil i nær framtid organisere oss i henhold til behovsstyrt bemanning (BOB). BOB tar utgangspunkt i den enkelte brukers behov, og målet er kvalitet for bruker, arbeidsmotivasjon for medarbeidere og effektive tjenester gjennom riktig bruk av kompetanse. Alle tjenestemottakere skal få oppnevnt en tjenesteansvarlig som skal være sykepleier eller vernepleier. Tjenesteansvarlig skal sikre brukermedvirkning, god praksis på arbeidsstedet og at tjenesten er koordinert med tjenester fra andre interne og eksterne samarbeidspartnere. De brukere som har omfattende behov, skal i tillegg få oppnevnt en primærkontakt med utdanning innen helse- eller sosialfag. Primærkontakten skal samarbeide tett med tjenesteansvarlig om gode tjenester til bruker.

Arbeidsoppgaver:

Direkte bistand og oppfølging, i henhold til vedtak, tiltak og planer.
Ansvar for (faglig) oppfølging, utvikling og evaluering av tiltak, inkludert tiltak etter Khotjl. kap 9
Veilednings- og opplæringsansvar overfor kolleger, studenter og lærlinger
Tjenesteansvar jfr BOB
Planlegge og koordinere tjenestetilbudet
Delt medisinansvar sammen med sykepleier
Delta i og ta ansvar for ulike samarbeidsfora/fagforum med interne og eksterne samarbeidspartnere
Oppgaver delegert fra leder
Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:
Offentlig godkjent vernepleier
Gode kunnskaper om målrettet miljøarbeid
Erfaring fra arbeid med mennesker med store bistandsbehov og utfordrende atferd
Ønskelig med erfaring fra arbeid og saksbehandling knyttet til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kap. 9
Ønskelig/fordel med noe kunnskap om taktilt tegnspråk og døvblindhet
Ønskelig med erfaring og kunnskap om dokumentasjonsverktøyet Gerica
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Norskferdigheter tilsvarende norskprøve nivå C1
Ønskelig med førerkort klasse B
Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse

Utdanningstittel:
Offentlig godkjent vernepleier

Personlige egenskaper:
Ansvarsbevisst og pålitelig
Evne til å jobbe planmessig og systematisk og med god gjennomføringsevne
Evne til å motivere og engasjere andre og jobbe aktivt mot oppsatte mål
Evne til å jobbe selvstendig
Gode omsorgs- og samarbeidsevner
Være en positiv kultur- og holdningsbærer
Evne til å identifisere og løse faglige utfordringer
Nøyaktig
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
Utviklende og spennende arbeidsoppgaver
Gode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeid
Dyktige og hyggelige kollegaer
Omfattende kurs- og opplæringstilbud
Veiledning
Godt samarbeid på tvers av boliger og dagsenter i enheten
Et stabilt arbeidsmiljø
Lønnsplassering i lønnstrinn 27-39 i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet
Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
Treningsavtale med SATS

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Agnes Bagøien seksjonsleder, tlf: +47 46 84 70 92

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no