SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Vernepleier/ Miljøterapeut

Kontraktstype: Fast og vikarait

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3147777544

Søknadsfrist: 28-08-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Vernepleier/ Miljøterapeut - Lunden miljøarbeidertjeneste

Lunden miljøarbeidertjeneste er organisert under Bolig og dagtilbud. Avdelingens tjenestesteder yter heldøgns omsorgstjenester i samlokaliserte boliger og dagsentervirksomhet. Tjenestene våre er rettet mot voksne med ulike funksjonshemninger.

Lunden miljøarbeidertjeneste yter tjenester til seks personer med utviklingshemming/autisme og sammensatt problematferd. Brukerne har variert bistandsbehov og mottar individuelt tilrettelagt tilbud av høy faglig kvalitet.
Vi arbeider systematisk etter prinsippene for målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk metodikk. Som ny medarbeider, med friske øyne, forventer vi at nettopp du vil være med på å berike denne utviklingen.

Vi tilstreber et høyt yrkesetisk og faglig nivå vi kan være stolte av, og et spennende og inkluderende arbeidsmiljø. Kompetanse per dags dato er 5 vernepleiere og 11 miljøterapeuter med helse- og sosialfaglig utdanning på høyskole- og universitetsnivå. Vi har også flere ansatte med utdanning i helsfagarbeid og ufaglærte med både kort og lang realkompetanse.

Arbeidsoppgaver:

Sørge for at tjenester er i henhold til lover, kommunale retningslinjer og rammer, og som bygger på relevant teoretisk vernepleierfaglig kunnskap.
Inneha rolle som tjenesteansvarlig og ha en sentral rolle i basisgruppen.
Delta aktivt i arbeidet med målrettet miljøarbeid, planlegging, utvikling og gjennomføring av tiltak med utgangspunkt i brukerens ressurs
Ivareta bydelens krav til dokumentasjon og internkontroll.
Gi systematisk veiledning og opplæring til annet personal og dokumentere dette.
Samarbeide med pårørende / verge for å ivareta brukeks vedtatte målsettinger, behov og rettighter.
Medvirke til utarbeidelse av vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven Kap 9.
Delegert ansvar for forvaltning av brukers økonomiske midler og herunder føre regnskap.
Inneha medisinansvar.
Ta ansvar for egen utvikling og allmenn trivsel på arbeidsplassen.
Være en pådriver for et systematisk, faglig og metodisk utviklingsarbeid innen mårettet miljøarbeid.
Være lojal mot tiltak og vedtak slik de er fattet og ha ambisjoner for tjenestesteds utvikling.

Kvalifikasjoner:
Fortrinnsvis vernepleier, men barnevernspedagog, sosionom eller sykepleier. Andre pedagogiske utdanninger på høyskole eller universitetsnivå kan komme i betraktning.
Realkompetanse fra vår målgruppe foretrekkes.
Kjennskap til Helse- og omsorgstjenesteloven Kap. 9.
Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og beherske IKT som verktøy.
Ved ansettelse må politiattest fremlegges.

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
Engasjement for brukergruppa.
Ha evnen til både å jobbe selvstendig og i team, samt ta initiativ.

Vi søker deg som er løsningsorientert og ansvarsbevisst, samt har evnen til å jobbe strukturert og målrettet.
Inneha evnen til fleksibilitet.
Profesjonalitet og evne til å ha et metaperspektiv i hendhold til dine oppgaver og organisajsonen du jobber i.
Være en positiv kultur -og holdningsbærer.
Personlig egnethet vektlegges.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Ltr 25-37/ kr.397 400,- til kr.476 600,-.
Tid til faglig arbeid, autonomi, gode påvirkningsmuligheter og spennende faglige utfordringer.
Veiledning av vernepleierkonsulent.
Fagsamlinger, intern opplæring og mulighet for å delta på NAFO seminaret.
Faglig engasjerte medarbeidere og et inkluderende arbeidsmiljø.
Todelt turnus og arbeid hver 3. helg

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Ann Elisabeth Sæther fung. styrer, tlf: +47 23 43 93 44

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no