SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Prosjektleder / Konsulent

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 100%

Sted: Tana

Arbeidsgiver: Tana kommune

Ref.kode: ID 631

Søknadsfrist: 30-06-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Les mer om Tana Kommune > > >

Følg Tana kommune på:

Facebook
Twitter

Kombinert stilling Prosjektleder / Konsulent

I Utviklingsavdelingen i Tana kommune er det ledig kombinert stilling som prosjektleder innen folkehelseområdet og kulturkonsulent.

Tana kommune har ca 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, Tanafjorden og Ifjordvidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting, kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tanabru er kommunikasjonsknutepunkt i Øst-Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Kommunen inngår i forvaltningsområdet for samisk språklov og samisk er offisielt språk i tillegg til norsk.

Utviklingsavdelingen består av fagmedarbeidere med høy kompetanse som arbeider med forvaltning og utvikling innen fagområdene: arealforvaltning, byggesak, kart- og oppmåling, næringsutvikling, landbruk, natur- og viltforvaltning, miljøvern, folkehelse, kultur og kulturskole. For å ivareta oppgavene og utføre god tjenesteproduksjon legges det vekt på å rekruttere medarbeidere med høy kompetanse, stor arbeidsvilje, gode kommunikasjonsevner og utpreget serviceinnstilling.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen som prosjektleder utgjør 50 % og skal ivareta prosjekt-, oversikts- og planarbeid innen folkehelsefeltet. Som prosjektleder skal du videreføre prosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse», der formålet er å få bedre kvalitative utfordringsoversikter på folkehelseområdet som kunnskapsgrunnlag for kommunale plan- og beslutningsprosesser. Som prosjektleder vil du også ha ansvar for initiering, planlegging og administrering av nye folkehelsetiltak i samsvar med lokale helseutfordringer og å få økt kunnskap om årsaksfaktorer til livskvalitet og trivsel i lokalsamfunnet. Tana kommune er en av 5 kommuner i Finnmark som deltar i prosjektet som er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Finnmark fylkeskommune og UiT Norges Arktiske Universitet. Stillingen er foreløpig for 2 år.

Stillingen som konsulent utgjør 50 % og skal ivareta oppgaver knyttet til spillemiddelforvaltning, veiledning og saksbehandling for ungdomsrådet og for Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur. Planoppgavene er knyttet til oppfølging og årlig rullering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg og oppdatering av folkehelseplan og oversiktsarbeidet jamfør folkehelseloven. Stillingen skal også ivareta samarbeidet mellom kommunen og frivillige lag og foreninger innen kultur og idrett. Stillingen er fast.

Kvalifikasjonskrav:
Vi ønsker søkere med relevant høyere utdanning minst på bachelornivå. Erfaring fra prosjektarbeid og saksbehandling i offentlig virksomhet er ønskelig. Foruten formelle kvalifikasjoner relatert til arbeidsoppgavene vil serviceinnstilling, samarbeidsevner og skriftlig og muntlig fremstillingsevne bli vektlagt. Under ellers like vilkår vil søkere som har lokalkunnskap og/eller behersker samisk bli foretrukket.

Kommunen inngår i Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. Forøvrig gjelder ansettelse i henhold til lover, avtaler og reglementer. Medlemskap i Kommunal landspensjonskasse. Fleksibel arbeidstid. Avlønning skjer etter individuell avtale.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknad sendes bare elektronisk via kommunens hjemmeside www.tana.kommune.no/ledige-stillinger. I det elektroniske søknadskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Det kan søkes på delt stilling:

Kontaktperson:

Utviklingsleder Svein Ottar Helander, tlf: +47 46400260, e-post: Klikk her

Tana kommune

Med engasjerte og kvalifiserte medarbeidere som tar felles ansvar for helheten, er Tana kommune en spennende kommune i vekst og utvikling. Vår arbeidsplass karakteriseres med høy kompetanse, likestilling, medbestemmelse, samarbeid, fleksibilitet, utvikling og frihet. Som ansatt har du mulighet å påvirke din arbeidssituasjon og virksomheten på din arbeidsplass. Kommunens struktur gjør at kommunikasjonen flyter lett i alle retninger.

Trygghet for våre medarbeidere er også en trygghet for kommunens innbyggere som søker kvalitet i det kommunale tilbudet. Vi vil ha et voksende, integrert og framgangsrikt lokalsamfunn hvor god kommunal service, sammen med et godt utvalg handel og fritidsmuligheter gir høy livskvalitet.

Velkommen til Tana kommune hvor alle vakre, hjelpsomme og vennlige mennesker skaper et levende samfunn hvor latteren preger hverdagen i samspill med kjærlighet til fjorden, vidda, vår kultur og folket!

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no