SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Prosjektleder

Kontraktstype: Engasjement

Stillingsprosent: 50%

Sted: Tana

Arbeidsgiver: Tana kommune

Ref.kode: 589

Søknadsfrist: 11-04-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Les mer om Tana Kommune > > >

Følg Tana kommune på:

Facebook
Twitter

Prosjektleder 50% engasjement i 3 år

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tanabru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst-Finnmark. Kommunen er en møteplass for folk med ulike språk og kulturer.

ID 589 - Prosjektleder 50% engasjement i 3 år:

Tana kommune er en av 5 kommuner i Finnmark som deltar i et 3-årig prosjekt, «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse».

Formålet med prosjektet er å få:
Bedre kvalitative utfordringsoversikter på folkehelseområdet som kunnskapsgrunnlag for kommunale plan- og beslutningsprosesser.

Bedre kunnskap om hva som bidrar til livskvalitet og trivsel, og om hvordan folk har det i lokalsamfunnet.

Legge grunnlag for konkrete tiltak i samsvar med lokale folkehelseutfordringer.

Tilrettelegging for kompetansebygging med regionale utdanningsinstitusjoner om nærmiljø og lokalsamfunnskvaliteters betydning for folkehelse.

Utvikling av egnede metoder i medvirkningsarbeidet.

Prosjektet er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Finnmark fylkeskommune og UiT Norges Arktiske Universitet.

Den som ansettes må også arbeide med forvaltning av spillemidler og være kontaktperson mot lag og foreninger i kommunen.

Vi søker etter en person med relevant kompetanse på universitets- eller høyskolenivå for å ivareta oppgaven. Søkeren må ha utpregede samarbeidsevner, analytiske evner og evne til å arbeide målrettet og selvstendig. I tillegg til formell kompetanse vil det bli lagt vekt på personlig egnethet. Under ellers like vilkår vil søker som også behersker samisk bli foretrukket.

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskriving av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til lover, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Fleksibel arbeidstid.

Tana kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge

Vi mottar bare elektroniske stillingssøknader. I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Nærmere opplysninger ved

Kontaktperson:

Frans Ove Eriksen, tlf: +47 464 00 271, e-post: Klikk her

Tana kommune

Med engasjerte og kvalifiserte medarbeidere som tar felles ansvar for helheten, er Tana kommune en spennende kommune i vekst og utvikling. Vår arbeidsplass karakteriseres med høy kompetanse, likestilling, medbestemmelse, samarbeid, fleksibilitet, utvikling og frihet. Som ansatt har du mulighet å påvirke din arbeidssituasjon og virksomheten på din arbeidsplass. Kommunens struktur gjør at kommunikasjonen flyter lett i alle retninger.

Trygghet for våre medarbeidere er også en trygghet for kommunens innbyggere som søker kvalitet i det kommunale tilbudet. Vi vil ha et voksende, integrert og framgangsrikt lokalsamfunn hvor god kommunal service, sammen med et godt utvalg handel og fritidsmuligheter gir høy livskvalitet.

Velkommen til Tana kommune hvor alle vakre, hjelpsomme og vennlige mennesker skaper et levende samfunn hvor latteren preger hverdagen i samspill med kjærlighet til fjorden, vidda, vår kultur og folket!

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no