SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Veileder

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 31-08-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

NAV-kontor, Østbyen, Veileder NAV, Fengsel

NAV's overordnede mål er å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet, og samtidig sikre rettigheter til velferdsytelser. For å nå dette målet skal vi bygge en sterk og mangfoldig organisasjon, finne bedre måter å jobbe på og utvikle nye tjenester for brukerne. Vi tilbyr meningsfylte og utfordrende oppgaver, og gode karrieremuligheter i en organisasjon med svært viktig samfunnsoppdrag. NAV-kontorene drives i et partnerskap mellom stat og kommune

NAV Østbyen er et av fire NAV-kontor i Trondheim og har ca. 85 årsverk med statlige og kommunalt ansatte. En statlig og en kommunal stilling er knyttet opp mot Trondheim fengsel.
Vi har ledig et vikariat for perioden 03.10.2016 - 30.09.2017, med mulighet for forlengelse, evt fast tilsetting.

Arbeidsoppgaver:

Arbeide i team, med innsatte ved Trondheim fengsel.
Helhetlig oppfølging og veiledning av brukere som trenger bistand for å komme i arbeid og aktivitet
Kartlegge og avklare brukernes ressurser samt motivere for arbeid og aktivitet
Samarbeide med kriminalomsorgen og med Navs samarbeidspartnere som f.eks arbeidsgivere, arbeidsmarkedsbedrifter, kurstilbydere, helsepersonell, kommunale tjenester m.fl til beste for bruker
Vurdere brukers oppfølgingsbehov og aktuelle tiltak samt fatte vedtak etter gjeldende lovverk
Gjennomføre arbeidsevnevurderinger og utarbeide aktivitetsplaner i dialog med bruker
Arbeidsoppgavene kan endres, og andre arbeidsoppgaver innenfor NAV-kontoret sitt ansvarsområde kan bli lagt til stillingen

Kvalifikasjoner:
Minimum 3-årig høyskoleutdanning innen helse-/sosial-/samfunnsfag, gjerne med videreutdanning innen psykisk helse og/eller rus - eller annen relevant utdanning fra høyskole/universitet.
God evne til å få kontakt med brukere i en vanskelig livssituasjon og evne til å stå i tette relasjoner over tid
Spesielt gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig
Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet mot konkrete tidsfrister
Generelt gode datakunnskaper, og evne til raskt å sette seg inn i nye datasystemer
Det må ikke være noe å utsette på vandelen til de som skal utføre arbeidet sitt i Trondheim fengsel, og ved å søke på stillingen aksepterer kandidater at Trondheim fengsel kan kontrollere søkeres vandel i samarbeid med politiet.

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet, der vi legger spesiell vekt på fleksibilitet, selvstendighet, takle det å jobbe under press, evne til å finne løsninger, serviceinnstilling, og evne til omstilling og endring
Søkere som innehar god og relevant veiledningskompetanse og erfaring fra lignende arbeid

Vi tilbyr:
Spennende og meningsfylte oppgaver i nær kontakt med brukere, næringsliv og andre samarbeidspartnere
Nødvendig opplæring og veiledning
Et aktivt, utviklende og engasjerende arbeidsmiljø
Fleksibel arbeidstid
Stillingen vil bli lønnet etter kvalifikasjoner og gjeldende avtaler i Trondheim kommune
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Unni Karin Valla Skevik (Leder NAV-kontor, Østbyen), tlf: (+47) 95886560

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no