SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Barne og ungdomsarbeider

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 80%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3488373367

Søknadsfrist: 30-07-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Barne- og ungdomsarbeider/assistent - Vikåsen skole

Ved Vikåsen skole er det ledig en fast 80 % stilling for barne- og ungdomsarbeider/assistent.

Vikåsen skole har ca. 330 elever og 42 ansatte. Det er om lag 150 barn på SFO. "Vi løfter oss sammen" er vår visjon, og våre verdier er trygghet, trivsel og tilhørighet.

Stillingen vil være delt mellom undervisning og SFO. På disse to arena vil innholdet i arbeidet og arbeidets art være noe ulikt. I undervisning vil stillingen primært bestå i å støtte opp om det pedagogiske opplegget. I SFO arbeider vi i tre team: kultur -og aktivitetsteam, relasjon- og tilsynsteam, støtte- og tiltaksteam. Denne stillingen vil inngå i teamet som fremmer kultur og aktiviteter på SFO. Det understrekes at alle ansatte regnes som ansatt på enheten, arbeidsoppgaver kan endres ut fra enhetens behov i lys av et helhetsperspektiv. Det må påregnes arbeidstid hver dag. Tilsettingen er ønskelig fra og med 18. august 2017.

Arbeidsoppgaver:

Støtte opp om det pedagogiske opplegget i klassen knyttet til barn med behov for støtte, og også gruppen rundt.
Bistå barn med behov for støtte i det sosiale samspill.
Organisere gode rammer og sikre at barn med behov for støtte opplever trivsel, trygghet og tilhørighet i skolehverdagen.
Fremme mestring og utvikling for barna i hverdagen.

SFO:
Inngå i teamet som fremmer kultur og aktiviteter på SFO.
Støtte og veilede barna på SFO med utgangspunkt i vår metodikk.
Være en omsorgsfull og aktiv voksen i samspill med barna.
Bidra til oppfyllelse av de krav og retningslinjer som er gitt i vedtekter for SFO og Kvalitetsplan for SFO i Trondheim kommune.
Det gjøres oppmerksom på at vi årlig gjør nye vurderinger på hvilke team de ansatte skal være i, dette gjøres i samråd med personalgruppen.

Kvalifikasjoner:
Kompetanse på/erfaring med SFO innenfor områder som LØFT, frilek, barns medvirkning og/eller relasjoner.
Kan tilrettelegge for aktiviteter på SFO innenfor områder som f.eks. uteliv, fysiske aktiviteter, skapende/kreative aktiviteter, kulturelle aktiviteter og/eller lignende.
Det er en fordel om søker har noe utdannelse og/eller erfaring fra arbeid med barn, gjerne innenfor tema som adferdsvansker/reaktiv aggresjon e.a.

Personlige egenskaper:
Har et grunnleggende engasjement i forhold til det å arbeide med barn.
Kan vise til høy arbeidskapasitet.
Innehar gode samarbeidsferdigheter.
Innehar evnen til refleksjon og interesse for å belyse egen praksis.
Evner å arbeide strukturert med de oppgaver som er skissert i overordnede planer og retningslinjer.

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Anders JordbrekkWenche Husby Daglig leder SFO, tlf: +47 95263808

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no