SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Ergoterapeut

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 16-09-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Enhet for ergoterapitjeneste, Ergoterapeut

Ved Enhet for ergoterapitjeneste er det med snarlig tiltredelse ledig en fast 100 % stilling som ergoterapeut, med arbeidsoppgaver som miljøvert. Ved intern endring kan andre arbeidsoppgaver som ergoterapeut i enheten bli aktuelt

Arbeidsoppgaver:

Tilrettelegge og gradere et bredt spekter av aktiviteter for grupper av seniorer
Gi opplæring, veiledning til kollegaer om tilrettelegging av aktiviteter
Oppdage behov for individuell oppfølging av helsepersonell og henvise videre
Samarbeide med andre faggrupper og frivillige om tiltak for brukergruppen
Bidra med kunnskap og engasjement i utviklingsarbeid gjennom fagmøter og fagnettverk, tverrfaglige sammenhenger, ha presentasjoner for andre, undervisningsoppdrag
Samarbeide om å utvikle og utføre oppgaver innen helsefremmende og forebyggende innsats, grupper, lærings- og mestringstiltak
Studentveiledning

Kvalifikasjoner:
Ergoterapeut, gjerne videreutdanning innen relevant område for kommunehelsetjenesten
Kompetanse i kommunikasjon, veiledning
Praksis fra relevant område for stillingen
God skriftlig og muntlig formidlingsevne

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Ha gode ferdigheter i å bygge relasjoner, kommunisere og få til samhandling med brukere, pårørende og annet personell
Evne til å inspirere, involvere andre og videreutvikle tjenestetilbudet
Ha god systemforståelse, tar initiativ, arbeider selvstendig og løser utfordringer offensivt, samt skaper gode tjenester innenfor vedtatte økonomiske rammer
Ryddig og tydelig i skriftlig kommunikasjon
Evne til å prioritere, fleksibilitet og omstillingsevne

Vi tilbyr:
En tjeneste i utvikling
Tett samarbeid med et mangfold av faggrupper i Helse- og velferdstjenesten
Ansvar og utviklingsoppgaver legges til rette med utgangspunkt i befolkningens behov, din interesse og kompetanse
Samarbeid med faglig nettverk og tilrettelegging for kompetanseutvikling i forhold til ansvar og arbeidsoppgaver
Elektronisk fagverktøy, interne nettsider, internett
Kompetanseplan, kvalitetssystem
Gode kollegaer i et utviklende, inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø

Andre opplysninger:
Fleksitid
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Personlig egnethet og hensyn til sammensetning for øvrig i arbeidsmiljøet vil bli tillagt vekt ved utvelgelsen

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Toril Øien (Teamkoordinator), tlf: +47 94169346

Kontaktperson:

Tove Sivertsen (Enhetsleder), tlf: +47 95263143

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no