SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Medarbeider

Stillinger: 5

Kontraktstype: Fast og vikarait

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 29-04-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Enhet for psykisk helse og rus, Medarbeidere

Ved Enhet for psykisk helse og rus er det ledig tre faste 100 % stillinger for medarbeidere for oppfølging av brukere med psykisk helse - og rusproblematikk (ref. Helsedirektoratets veileder ’Sammen om mestring’ (IS-2075))

Det er for perioden frem til 01.05.2017 også ledig to vikariater i 100 % stilling Enheten har ni team der sju av disse jobber med varierte saker innen forløp 2 og 3 i IS -2075. Behov for tjenester på kveld og helg fra 14.00 - 22.00 dekkes med to personer pr. vakt. 10 av enhetens stillinger er til enhver tid involvert i denne vaktordningen Teamet er tverrfaglig sammensatt og har særlig kompetanse innen rus/avhengighet og samtidig psykiske lidelser. Teamet jobber Recovery orientert.

Arbeidet vil bestå i:

- Arbeid i tverrfaglig team
- Utstrakt samarbeid med 1. og 2. linjetjenesten, og andre tjenesteytende enheter internt i kommunen.
- Veiledning til pasienter pårørende/andre
- Teamet har en faglig profil den jobber ut fra, der er stor grad av autonomi og fleksibilitet innenfor de faglige rammene
- Delta i planlegging og drift av teamet, utarbeiding, iverksetting, implementering og evaluering av tiltak
- Medvirke til utvikling av faglige og administrative rutiner for drift av teamet, utvikling og dokumentasjon av metodikk som kan bedre samarbeid og samhandling mellom de ulike tjenesteyterne
- Endringsarbeid på både individnivå og systemnivå
- En stor del av tiden er i samhandling med bruker

Kvalifikasjoner:
Minimum 3-årig helse og sosialfaglig høgskole, med videreutdanning innen Psykisk helsearbeid eller Rus og Avhengighet
Bred erfaring fra psykiatri/rus og arbeid med målgruppen i kommunen eller spesialisthelsetjenesten
Det er ønskelig med førerkort klasse B

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Du er motivert, fleksibel, engasjert og har respekt og interesse for den enkelte pasient
Du er tilpasningsdyktig, løsningsorientert og håndterer stressede situasjoner med trygghet og ro
Du er en endringsagent og kan bidra til samarbeid for og kontinuerlig øke kvaliteten på tjenestene
Du har særlig gode evner til kontaktetablering og relasjonsbygging
Du har tålmodighet og evne til å jobbe langsiktig
Du bidrar til et godt arbeidsmiljø, har omsorg for deg selv og dine kollegaer
Du er forberedt på å gi gode tjenester i samarbeid med det øvrige tjenesteapparat
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Det blir lagt vekt på personlig egnethet til stillingen.

Vi tilbyr:
Veiledning i Team av kommunepsykolog
Faglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljø
Gode pensjons - og forsikringsordninger
Fleksitidsordning og primært dagarbeid
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Christian Clayborough (Fagleder), tlf: +47 91760174

Kontaktperson:

Jan Omvik (Fagleder), tlf: +47 91112965

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no