SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Kulturrådgiver

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 26-06-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Kultur og næring, Kulturrådgiver

Trondheim har sterke og attraktive kultur- og kunstfaglige miljøer innenfor en rekke områder, og i 2013 ble byen kåret som ”årets kulturkommune”. Det er tydelige politiske ambisjoner om å videreutvikle kulturbyen, både som attraktiv by for profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, men også som en by som tilbyr kultur- og fritidstilbud for alle. Et tilbud som skal avspeile mangfoldet i befolkningen. Kommunen er nå i ferd med å lage en ny kommunedelplan for kunst- og kultur.

Denne vil gi klare føringer og prioriteringer for utvikling av kulturbyen Trondheim i årene som kommer. Vi søker nå etter en medarbeider i rådmannens fagstab, med ansvar innenfor kulturområdet. Stillingen gir gode mulighet til å bidra i videreutviklingen av landsdelshovedstaden som kulturby. Den nye medarbeideren må regne med å ha et koordinerende ansvar innenfor noen av disse områdene, for å bidra til å innfri politiske mål og ambisjoner – og for å bidra til en effektiv samordning av kommunens totale innsats på områdene. I dette ligger også tett dialog med institusjoner og organisasjonslivet

Arbeidsoppgaver:

Sentrale oppgaver for rådmannens arbeid på kulturområdet framover vil være utvikling av kommunedelplan for kunst og kultur, rullering av arenaplan for kultur, arenautvikling knyttet til kulturinstitusjoner i Trondheim, samt videre utvikling av kommunens eget tjenestetilbud innen kulturområdet.

Stillingen vil inneha et faglig ansvar for kommunens arbeid knyttet til scenekunst-feltet (teater, dans og andre nærliggende sceniske uttrykksformer). Stillingen er også tiltenkt fagansvar innen fritidskulturlivet/barn og unge. Plan- og utviklingsarbeid, utredninger og saksbehandling inngår også i stillingen. Oppgavene kan endres over tid
Stillingen rapporterer til kommunaldirektør for kultur og næring

Kvalifikasjoner:
Relevant utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende
Relevant arbeidserfaring fra kultursektoren
Erfaring fra prosjektledelse vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:
Fleksibel og endringsvillig med gode samarbeidsevner
Gode framstillingsevner muntlig og skriftlig
Interesse og forståelse for politiske prosesser

Vi tilbyr:
En sentral rolle i utviklingen av kommunens kulturtilbud
Utfordrende og meningsfylte oppgaver
Lønn etter avtale og deltagelse i kommunens pensjonsordning

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Roald Birkelund (Rådgiver), tlf: +47 95263352

Kontaktperson:

Ola By Rise (Kommunaldirektør), tlf: +47 91591036

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no