SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Mestringsrådgiver

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3447786096

Søknadsfrist: 09-06-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Lærings- og mestringsrådgiver - Enhet for fysioterapitjeneste

Det er ledig en fast 100 % stilling som lærings- og mestringsrådgiver ved Friskliv og mestring (FLM) i Trondheim kommune.

FLM er et byomfattende tilbud, organisatorisk plassert i Enhet for fysioterapitjenester, lokalisert ved Tempe helse- og velferdssenter i Lerkendal bydel. Tilbudet er en del av kommunens helsetjenestetilbud og aktiviteten drives i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.

Generelt er den kommunale helse- og velferdstjenesten i utvikling når det gjelder lærings- og mestringstilbud. Kommunens enheter er i varierende grad i gang med tilbud til barn, ungdom og familier samt voksne og seniorer. I FLM er det etablert frisklivstilbud til alle aldersgrupper, med fokus på forebygging av livsstilssykdommer gjennom helsesamtaler og ulike gruppetilbud. Noen av gruppene er mestringsgrupper med fokus på endring og lære å leve med langvarige helseutfordringer. Vi ønsker å utvikle mestringstilbudet til mennesker med etablerte livsstilssykdommer og deres pårørende, herunder kreftoverlevere, diabetes type 2, KOLS og hjerte-kar.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen er variert med arbeidsoppgaver på systemnivå og direkte kontakt med brukere. Stillingen tiltenkes en rolle i etablering og drift av et lærings- og mestringsnettverk på tvers av kommunale enheter med fokus på blant annet erfaringsutveksling og kompetanseheving.
Videre skal stillingen benyttes inn i de etablerte, diagnoseuavhengige mestringstilbudene ved FLM.

I tillegg skal stillingen bidra inn i utvikling og drift av nye mestringstilbud til mennesker som har etablerte livsstilssykdommer og deres pårørende. Kunnskapsformidling og legge til rette for erfaringsutveksling er vesentlige stikkord for mestringstilbudene. Vesentlige samarbeidspartnere i utvikling av tilbud er brukerorganisasjoner og spesialisthelsetjenesten.

Arbeidsoppgaver:
Planlegge, gjennomføre og evaluere mestringsgrupper
Utvikle og drifte nye mestringsgrupper for mennesker med etablerte livsstilssykdommer og deres pårørende
Utvikle og drifte et læringsnettverk for læring og mestring i Trondheim kommune
Tverrfaglig samarbeid; internt i teamet, med andre kommunale tjenesteytere, spesialisthelsetjenesten og brukerorganisasjoner
Råd, veiledning og undervisning

Kvalifikasjoner:
Helse- og sosialfaglig utdanning på høgskole-/universitetsnivå eller annen relevant samfunnsvitenskapelig bakgrunn på samme nivå.
Helsepedagogisk kompetanse og kunnskap om motiverende intervju er en fordel
Kunnskap og erfaring med arbeidsmetodikken innen læring og mestring er nødvendig
Erfaring med å planlegge, gjennomføre og evaluere gruppetilbud med fokus på kunnskapsformidling og erfaringsutveksling i et helsefremmende perspektiv
Erfaring i arbeid med pårørende anses som en fordel
Erfaring med tverrfaglig samarbeid både i team, med ulike offentlige tjenester og med frivillige lag og organisasjoner

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Evne til samarbeid og omstilling er viktige egenskaper i denne jobben
Stillingen krever struktur, selvstendighet og initiativ som kan bidra til tjenesteutvikling
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
En tjeneste med fokus på fag- og tjenesteutvikling og et godt arbeidsmiljø.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Anne Elisabeth Hansen Enhetsleder, tlf: +47 95263830

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no