SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Miljøterapeut

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3271301222

Søknadsfrist: 23-12-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Miljøterapeut - Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten

Ved Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten - Gartnerhaugen er det ledig en fast 100 % stilling som miljøterapeut.

Barne- og familietjenesten er kommunens samlede tjenester for barn og familier som trenger særlig oppfølging og tiltak. Dette innebærer at vi ivaretar oppgaver innen helsetjenester, sosiale tjenester, barnevernstjenester og opplæring.

Omsorgsenheten for barn og unge er en byomfattende enhet som har ansvar for barn og unge som har sin omsorgsbase utenfor hjemmet, i fosterhjem og i institusjon i tillegg til tiltak for enslige mindreårige flyktninger, adopsjon, Gartnerhaugen og LINK. I enheten har vi en erfaren personalgruppe som besitter god faglig kompetanse med høyt fokus på kvalitet og metodeutvikling.

Gartnerhaugen er et barnevernstiltak for ungdom i alderen 14-23 år. Vårt oppdrag er tredelt; bistå slik at ungdom kan fortsette å bo hjemme, forvalte omsorgen for 6 ungdommer i vår institusjon og bistå ungdom i overgangen til en selvstendig tilværelse.

Dette er en turnusstilling (kalenderplan) knyttet til Gartnerhaugens institusjonsdrift. Arbeidstid, gjennomsnitt to kvelder i uka og hver fjerde helg.

Personalbase i Gartnerhaugveien 2.

Arbeidsoppgaver:

Miljøterapeutiske oppgaver, aktivitet, samtale og samvær
Særansvar for utvikling av gruppemetodikk i arbeidet med målgruppen
Tett samarbeid med ungdommens private og offentlige nettverk
Delta i tverrfaglige team
Bidra til felles forståelse for barnets utrykk og behov, og hvordan vi best mulig kan møte dette til beste for barnets utvikling og endring
Legge rette for at barnet/ungdommen får jobbet med sin utvikling og endring

Kvalifikasjoner:
Krav om treårig helse-/sosialfaglig utdanning.
Gruppemetodisk kompetanse og erfaring er et krav
Lang erfaring fra arbeid med mennesker i tøffe livssituasjoner.
Erfaring med og interesse for målgruppa på Gartnerhaugen.
Den som tilsettes må ha førerkort for bil.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Evne til å redegjøre for verdigrunnlag og holdninger og hvilken betydning dette har for handlingsvalg og prioriteringer.
Væremåte som innebærer å opptre med respekt, ydmykhet og raushet som oppleves støttende også i utforutsigbare situasjoner.
Velutviklede kommunikasjonsferdigheter.
Toleranse for høyt arbeidstempo og følelsesmessige utfordringer.
Evne til å arbeide selvstendig og kunne ta egne beslutninger sammen med brukere.
Strukturert og god på å organisere arbeidet

Vi tilbyr:
Sterke og spennende møter med ungdommene og deres familie
En arbeidsplass med et helhetlig, godt verdiforankret fagfokus
Deltakelse og ansvar i endringsprosesser
Et aktivt og engasjert tverrfaglig miljø
Tilhørighet til et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Jørn Are Aune Fagleder, tlf: (+47) 46845121

Kontaktperson:

Aleksander Teigen Teamkoordinator, tlf: (+47) 95762594

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no