SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Veiledere

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 20-05-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

NAV-kontor, Midtbyen, Veiledere

NAV Midtbyen har tre ledige vikariat i 100 % stilling som veileder, alle med ett års varighet, og to av disse med muligheter for fast tilsetting NAVs overordnede mål er å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet, og samtidig sikre rettigheter til velferdsytelser. Vi tilbyr meningsfylte og utfordrende oppgaver, og gode karrieremuligheter i en organisasjon med svært viktige samfunnsoppdrag.

NAV forvalter 1/3 av statsbudsjettet NAV Midtbyen er et av fire NAV-kontor i Trondheim. Kontoret har ca. 90 årsverk med statlige og kommunale tilsatte. NAV sin hovedoppgave er å få flere i arbeid og aktivitet og bidra til at personer beholder arbeid Kontoret ønsker å styrke medarbeidergruppa med medarbeidere som kan bistå kontoret på en konstruktiv måte i utviklingen av NAV Midtbyen. NAV er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

NAV er IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne. Vi vil oppfordre søkere med redusert funksjonsevne eller fremmedkulturell bakgrunn om å tilkjennegi dette i søknaden Søkerne bes angi om det primært søkes stilling som veileder ungdom eller innvandrere/ flyktninger, samt begrunne hvorfor.

Arbeidsoppgaver:

Tett, individuell oppfølging av ei avgrenset gruppe i et kortere tidsløp
Kartlegging, oppfølging og veiledning av fremmedspråklige personer og ungdom, med mål om overgang til jobb eller ordinær utdanning
Vurdering av arbeidsevne og behov for bistand fra NAV, herunder avklaring av rettigheter og plikter i NAV
Tett oppfølging av brukere i arbeidsmarkedstiltak, herunder god og riktig bruk av NAVs tiltaksmidler
Utstrakt samarbeid med arbeidsgivere og andre sentrale samarbeidspartnere
Saksbehandlingsoppgaver knyttet til ytelser og virkemidler som avklares gjennom oppfølging og veiledning.

Kvalifikasjoner:
Relevant høyere utdanning av minst tre års varighet, primært samfunns-, helse- eller sosialfaglig, gjerne med pedagogikk/ veiledning i fagkretsen.
Solid erfaring fra tilsvarende rolle og fagfelt i NAV vil bli vektlagt
Kjennskap til fagfeltet med stor interesse for å arbeide med ungdom, flyktninger og innvandrere
God arbeidslivskompetanse og dokumentert kjennskap til arbeidsmarkedet
God relasjonskompetanse, herunder å stå i tette relasjoner over tid.

Utdanningsretninger:
Pedagogikk
Medisin / Helse / Sosialfag
Samfunnsfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Evne til å være initiativrik, løsnings- og omstillingsdyktig, samt ha gjennomføringskraft
God arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig, strukturert og resultatorientert
Gode serviceholdninger og god kommunikasjonsevne
Evne å jobbe i team, med gode samarbeidsevner – også i forhold til samarbeidspartnere utenfor NAV
Evne til å identifisere seg med NAV sine mål, intensjoner og verdier vil bli vektlagt
Gode datakunnskaper, kjennskap til NAV sine systemer vil være en fordel.

Vi tilbyr:
Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
Et aktivt, utviklende og engasjerende arbeidsmiljø.
Fleksibel arbeidstid
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Hilde Merete Bygland (Leder), tlf: +47 95915280

Kontaktperson:

Geir Johnsen (Avdelingsleder), tlf: +47 97684271

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no