SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Personal- og organisasjonskonsulent

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3424056105

Søknadsfrist: 19-05-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Personal- og organisasjonskonsulent - Barne- og familietjenesten Midtbyen

Ved Barne- og familietjenesten Midtbyen er det ledig en fast 100 % stilling som personal- og organisasjonskonsulent.

Barne- og familietjenesten (BFT) Midtbyen har ansvar for arbeid innenfor Lov om barnevern, Opplæringsloven og Helse- og omsorgslovgivningen i en av kommunens fire bydeler. Enheten har også ansvar for to byomfattende tjenester.

Vår målgruppe er barn og unge i alderen 0 – 23 år og deres foreldre/foresatte.

Våre roller og funksjoner tilsier at enheten må ha bred kompetanse på alle våre arbeidsområder. Enheten har 107 årsverk, fordelt på 125 ansatte.

Trondheim kommune har et godt felles støtteapparat innen personal- og arbeidsmiljøfeltet. For å understøtte arbeidet på enheten har vi en konsulentstilling på området personal- og organisasjonsarbeid som en støttefunksjon for enhetsleder og faglederne på områdene HMS, arbeidsmiljø, rekruttering, sykefravær, annen personaloppfølging og organisasjonsutvikling. Stillingen har en viktig rolle i tilrettelegging av utviklingsprosesser i enheten, og inngår i enhetens lederteam.

Vi søker etter en person som er proaktiv og utviklingsorientert, og som ser at de ansatte i enheten er en svært viktig ressurs for å gi et best mulig tilbud til barn, unge og deres familier.

Arbeidsoppgaver:

Bistå og støtte enhetsleder og faglederne i rekruttering av ansatte
Oppfølging av ansatte inkl. sykefraværsoppfølging
Forebyggende arbeidsmiljøarbeid/HMS
Bidra i organisasjonsutvikling/endringsprosesser
Gjennom prosessdeltakelse og/eller prosjektstyring bistå leder og faglederne i faglig utvikling, utvikling av organisasjonen og kvalitetsarbeid
Bidra på områder som kompetanseutvikling, opplæring, konflikthåndtering,
Samarbeide med merkantilt personale om arbeidsoppgaver som er overlappende

Kvalifikasjoner:
Minimum 3-årig høyere utdanning innen personal/administrasjon/organisasjon, eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå.
Erfaring og/eller utdanning innen prosjektarbeid og ledelse av prosesser.
Juridiske emner som understøtter oppgavene slik som forvaltings- og offentlig rett, lovtema innenfor personalarbeid mm.
God kjennskap til kommunal sektor, og det å arbeide i en politisk styrt organisasjon.
Søkeren må gjerne også ha kjennskap enhetens arbeidsfelt med barn og unge.
Gode datakunnskaper bl.a for å utvikle gode støttesystemer både i organisering av enheten og i forhold til fagområdene.

Utdanningsretning:
Administrasjon og ledelse

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Evne til å arbeide selvstendig og i team
Tar initiativ og bygger nettverk
Gode samarbeidsevner
Utviklingskompetanse
Systematisk tilnærming til både faglige og praktiske utfordringer
God til å framstille systemer/oversikter som understøtter enhetens arbeid
Forståelse for enhetens brede ansvar for målgruppen
Evne til å tåle stort arbeidspress og stå i pressede situasjoner
Evne til refleksjon over enhetens oppdrag og tjenesteutøvelse

Vi tilbyr:
Interessante arbeidsoppgaver i en enhet som har viktige og interessante arbeidsoppgaver, og som er i stadig utvikling.
Dynamisk og godt arbeidsmiljø, med arbeidsoppgaver en selv kan påvirke utformingen og innholdet i.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Inger Lisbet Hegland Enhetsleder, tlf: (+47) 95263588

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no