SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Barne- og ungdomsarbeider

Kontraktstype: Engasjement

Stillingsprosent: Fast stilling

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 22-04-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Saupstad skole, Barne- og ungdomsarbeider

Ved Saupstad skole er det for skoleåret 2016/2017 ledig inntil 100 % stilling i vikariat/prosjektstilling som barne- og ungdomsarbeider i SFO og skole.
Saupstad skole er en barneskole (1.-7. trinn) med ca. 250 elever. Ca. 60 % har minoritetsbakgrunn. Skolen har en mottaksgruppe med nyankomne minoritetsspråklige elever og har personal- og veilederansvar for tospråklige lærere i kommunen Saupstad skole er en utviklingsorientert skole som har deltatt i flere statlige og kommunale prosjekter. Skolen har i perioden 2009-2012 i regi av UDIR arbeidet med helhetlig skoledag (Saupstadmodellen) som en av tre nasjonale modeller.

Skolen har stort fokus på tidlig innsats og helhetlig arbeid for å oppnå bedre læringsresultater, samt å lykkes med sosial utjevning. Skolen vektlegger samarbeid med foreldre og lokalmiljø. Sentralt i arbeidet er grunnleggende ferdigheter, vurdering og klasseledelse. Skolen har samarbeidet med ulike kompetansemiljø over tid som Skrivesenteret og Lærlingsmiljøsenteret i Stavanger gjennom Respekt-programmet. Arbeidet er nå godt innarbeidet ved skolen Som videreutvikling av arbeidet vil Saupstad skole fra høsten 2016 delta i forsøk med Gratis kjernetid i SFO. Skolen vil videre ha spesielt fokus på digitale ferdigheter og sjangerpedagogikk

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene er knyttet til elevene i skoletiden og i SFO.

Kvalifikasjoner:
Fagbrev
Erfaring og ferdigheter i god gruppeledelse og i å aktivisere barnegrupper spesielt i fysisk aktivitet ute og inne.

Ønskelig:
Kunnskaper om fysisk aktivitet, helse og kosthold
Gode digitale ferdigheter
Menn oppfordres til å søke.

Utdanningstittel:
Barne- og ungdomsarbeider

Utdanningsretninger:
Utdanningsnivå
Fagskole / Fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet vil bli vektlagt: god samarbeidsevne, fleksibilitet, engasjement, kreativitet, struktur og orden.

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Inger Sagen Hasselø (Rektor), tlf: +47 95263315

Kontaktperson:

Erik Amundsen Fagleder), tlf: +47 97962457

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no