SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Sykepleier

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3357683257

Søknadsfrist: 26-03-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Sykepleier i fengselshelsetjenesten - Enhet for legetjenester og smittevernarbeid

Ved Fengselshelsetjenesten utvider vi vårt tverrfaglige team og har vi behov for en ivrig og engasjert sykepleier til fast 100 % stilling.

Fengselshelsetjenesten består av avdelingsleder, sykepleiere, leger, fysioterapeut og helsesekretær. Vi tilbyr helsehjelp til innsatte i Trondheim fengsel, og har som mål å bidra til at innsatte mestrer å ivareta egen helse også etter løslatelse. Fengselshelsetjenesten har lokaler inne i Trondheim fengsel, og vi samarbeider tett med kriminalomsorgen, spesialisthelsetjenesten og andre kommunale tjenester. Vi har fokus på kvalitet på tjenestene, tverrfaglig samarbeid og fagutvikling.

Arbeidsoppgaver:

Ivareta kommunale helsetjenester til innsatte i Trondheim fengsel, i samarbeid med kollegaer i tjenesten. Det omfatter bl.a førstegangssamtaler, støttesamtaler, vurdering av behov for helsetjenester, oppfølging i forbindelse med legetimer, bidra i gruppetilbud.
Samarbeide med andre tjenesteytere, og planlegge overgang ved løslatelse.
Bidra i faglig utvikling av tjenesten.

Kvalifikasjoner:
Offentlig godkjent sykepleier
Relevant erfaring eller videreutdanning innenfor somatikk og/eller rus og psykiatri
Erfaring med å arbeide i tverrfaglige team
Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
Grunnleggende språkferdigheter i engelsk. Gjerne kjennskap til arabisk, russisk, fransk, spansk eller polsk.
Erfaring eller interesse for migrasjonshelse er en fordel

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Sykepleier

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Personlige egenskaper og ferdigheter vil bli tillagt stor vekt.
Engasjement og interesse for tjenesteområde
Åpen og nysgjerrig med evne til nytenkning.
Evne til å arbeide i team
Gode relasjonsferdigheter, evne til samarbeid og å se ting fra flere perspektiver
Like faglige utfordringer og legge vekt på dokumentasjon
Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
Fleksibel
Stor arbeidskapasitet, med evne til å prioritere

Språk:
Engelsk
Norsk

Vi tilbyr:
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt tverrfaglig miljø
Fleksibilitet og mulighet til å påvirke egen arbeidsdag
En arbeidsplass hvor tjenestetilbudet er i stadig utvikling
Et positivt og trivelig arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommune sine lokale avtaler
Stillingen har per i dag dagarbeidstid med fleksitidsordning

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Torunn Å Bromet Fagleder, tlf: +47 91783396

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no