SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: TRAINEE

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Kongsberg

Arbeidsgiver: Vestre viken

Ref.kode: 3207727194

Søknadsfrist: 18-10-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Vestre viken på:

Facebook

Bli vår nye TRAINEE

Går du med tanker om å videreutdanne deg innen dette spennende fagfeltet, er kanskje DU den vi ser etter!

Kongsberg sykehus er lokalsykehus for Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Kongsberg, Sigdal og Øvre Eiker kommune. Sykehuset er opptatt av å skape et robust og framtidsrettet sykehustilbud. På Kongsberg sykehus skal pasientene oppleve et godt helsetilbud, og føle seg trygge og godt ivaretatt.

Intensivavdelingen er en serviceseksjon som ivaretar behandling til akutt alvorlig syke pasienter fra andre avdelinger på sykehuset, samt pasienter som trenger intensivbehandling eller overvåking ved innleggelse. Seksjonen ivaretar pasienter som har behov for respirator- og maskebehandling. Vi har telemetriovervåkning for andre avdelinger på sykehuset og behandler voksne pasienter. Seksjonen ivaretar pasienter etter operasjon, inkludert dagpasienter. Vi deltar i tillegg i nødteam og transporter.

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE TRAINEE HOS OSS?

En trainee tas inn i avdelingen for videre spesialopplæring. Traineen vil gjennom opplæringsprogrammet og gradvis gjøre seg kvalifisert til å ta selvstendig pasientansvar i avdelingen. På denne måten opparbeider traineen en bredere oversikt, og får samtidig innsikt i samhandlingen mellom ulike delene av intensivfaget. For å maksimere læringen vil traineen få tett oppfølging, opplæring og evaluering sammen med både avdelingssykepleier og fagsykepleier.

Vi søker både deg som er nyutdannet og deg med noen års pasientrettet erfaring. Du har en interesse for faget og et ønske om å satse på en karriere på en intensivavdeling. Du går med tanker om å ta en videreutdanning i intensivsykepleie på sikt. Du ønsker å få praksis og arbeidserfaring fra arbeid med kritisk syke mennesker.

Trainee-programmet vil gå over 1 år med oppstart oppstart i februar 2016.

Programmet består av tre hovedområder med fokus på teori og praksis innenfor følgende områder:

1. Postoperative pasienter – grunnleggende opplæring (4 mnd.):
- Gjennomgang av rutiner i avdelingen, MTU (medisinsk teknisk utstyr), daglige gjøremål, forflytning, DIPS etc.
2. Medisinske pasienter – blant annet hjerteovervåkning (4 mnd.)
3. Intensivpasienter - blant annet respiratorbehandling og maskebehandling (4 mnd.)

Du vil få grundig opplæring i ett område av gangen fra det minst kompliserte til det mest kompliserte.

Arbeidsoppgaver:
Ansvar for den daglige omsorgen rundt kritisk syke pasienter
Ansvar for postoperative pasienter, samt ivareta pasienter før og etter operasjon ved enheten for dagkirurgi
Innhente opplysninger og observere pasientens helsetilstand og funksjonsevne
Identifisere behov for hjelpetiltak. Vurdere, prioritere, iverksette og evaluere nødvendige sykepleietiltak
Informasjon og dialog med pasient og pårørende
Administrere medisinskteknisk utstyr og legemidler
Tilegne deg nødvendig teoretisk kunnskap om intensivsykepleie
Elektronisk sykepleiedokumentasjon i DIPS
Samhandling med andre yrkesgrupper til pasientens beste

Kvalifikasjoner:
Autorisert sykepleier, fortrinnsvis med relevant sykehuserfaring
Gode kommunikasjonsevner
Behersker norsk språk muntlig og skriftlig
Grunnleggende IT-ferdigheter

Utdanningsretning:
Spesialsykepleie

Personlige egenskaper:
Engasjement og interesse for kritisk syke pasienter og intensivsykepleie
Positiv, fleksibel, uredd og handlekraftig
Evne til samhandling og teamarbeid
Selvstendig og trygg på deg selv
Evne til å jobbe effektivt i stressende situasjoner

Vi tilbyr:
100 % stilling i trainee-perioden på Intensiv
Mulighet for fast stilling etter fullført traineeløp
Arbeidstid og lønn etter gjeldende overenskomst og arbeidstidsordning.

For tiden turnus med arbeid hver 3-helg.
Jevnlig oppfølging, veiledning og evaluering med avdelingssykepleier og fagutviklingssykepleier
Undervisning/veiledning i ca. 4 timer per uke de to første månedene pr. hovedområde
Et godt arbeidsmiljø med dedikerte, dyktige og inkluderende kollegaer

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Ellen Fossan Avdelingssykepleier, tlf: +47 95290054

Kontaktperson:

Wenche B. Hansen Rekrutterer - HR, tlf: +47 32804000

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no