SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Familieterapeut

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Slependen

Arbeidsgiver: Vestre viken

Ref.kode: 3064029477

Søknadsfrist: 31-05-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Vestre viken på:

Facebook

Familieterapeut - 100 % fast stilling

BUPA har ca. 320 stillinger (inkludert 31 legestillinger og 85 psykologstillinger) og er organisert som egen avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus. BUPA består av 11 seksjoner: 5 poliklinikker, 3 sengeseksjoner: Ø.hjelp ungdom/Intermediær-ungdom (Fjellbrott)/Langtid-ungdom og ambulant tilbud barn 6-18 år (Bjerketun) samt Intermediær-seksjon for barn 6-13 år, Nevropsykiatrisk seksjon og Familieseksjon. Avdelingen dekker et opptaksområde med totalt 100.000 barn og unge.

Faglig prosjektutvikling og klinisk forskning stimuleres og det er opprettet egen forsknings- og utviklingsenhet ved klinikken.

BUPA Bjerketun gir tilbud om frivillig behandling til barn og døgnbehandling til ungdom i alderen 0-18 år og omfatter også en til to plasser i lukket enhet på Skogstua. BUPA Bjerketun er godkjent for tvungent psykisk helsevern. Vi har to døgnenheter Granum og Skogstua som arbeider etter miljøterapeutiske prinsipper med innslag av dialektisk atferdsterapeutiske prinsipper. På Skogstua lukket enhet drives også dynamisk skjerming som miljøterapeutisk metode. I tillegg til de to døgnenhetene har vi en ambulant familieenhet.
Ambulant familie enhet tilbyr ambulant behandling i tett samarbeid med poliklinikkene og døgntilbudet ved Bjerketun til barn, unge og deres familier.
Ambulant familieenhet er lokalisert på Bjerketun, Tanum.

Bjerketun har ca 66 stillinger totalt hvorav 8 psykologer/psykologspesialister, 2 barne- og ungdomspsykiatere, samt tverrfaglig/flerfaglig sammensatt personale med 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning/videreutdanning.

Barn og ungdommer som søkes hit har sammensatte psykiske lidelser som kan være både biologisk, psykologisk og sosialt betinget. Behandlingstilbudet består av miljøterapi, individuelt og gruppebasert samtaleterapi og familiearbeid/behandling. Vi driver DBT behandling med ferdighetstreningsgruppe. Vektlegging av behandlingfokus og fleksibilitet i behandlingstilnærmingen, tilrettelegge for normalutvikling og sosial atferd både i institusjon, men også arenafleksibel tilnærming på klientens arenaer.

Arbeidsoppgaver:
Drive familiearbeid/familieterapi med familien, delta og bidra til faglig utvikling av familiebehandling, tverrfaglig samarbeid og samarbeid i team, stillingen er underlagt seksjonsleder og delegeres behandlingsoppgaver.

Vi tilbyr:
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver og trivelig arbeidsmiljø. Institusjonen er i endring og har spennende utviklingsmuligheter. Oppfølging, veiledning og internundervisning.

Kvalifikasjonskrav:
Offentlig godkjent 3 årig helse/sosial faglig utdanning
Videreutdanning i familieterapi
Ønskelig med psykiatrisk erfaring fra institusjon/poliklinikk, erfaring fra arbeid med familier/familiebehandling.
God skriftlig og muntlig formuleringsevne

Personlig egnethet og evne til fleksibilitet og samarbeid vil bli vektlagt.
Lønn etter kvalifikasjoner/kompetanse og gjeldende bestemmelser.
Fast arbeidstid er 37,5 t/uke

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Irene Engen Dahl Enhetsleder, tlf: +47 67523727, e-post: Klikk her

Kontaktperson:

Elisabeth Henriksen Familieterapeut, tlf: +47 67523700, e-post: Klikk her

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no