SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: FoU-rådgiver

Kontraktstype: Engasjement

Stillingsprosent: 100%

Sted: Lier

Arbeidsgiver: Vestre viken

Ref.kode: 3306033926

Søknadsfrist: 21-02-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Vestre viken på:

Facebook

FoU-rådgiver søkes til 100% stilling over 3 år

Nå har du muligheten til å bli med på laget i et spennende, engasjerende og hyggelig forsknings- og fagutviklingsmiljø!

Psykisk helse og rus (PHR) er den største fagklinikken i Vestre Viken og består av ni kliniske avdelinger med over 50 seksjoner, 1800 årsverk og 2600 ansatte. Klinikkens FoU- avdeling (forskning og fagutvikling) har som overordnet mål å bidra til å forbedre og utvikle de kliniske kjerneoppgavene. Avdelingen er preget av flerfaglighet og har for tiden 12 medarbeidere med åtte ulike fagbakgrunner. Dette er forskere, stipendiater, FoU-rådgivere og spesialkonsulenter, samt avdelingskonsulent og forskningssjef (avdelingens leder).

Vi søker nå FoU-rådgiver i 100 % stilling over tre år, med mulighet for forlengelse, primert innenfor klinikkens nye satsningsområder:

Etablere systematisk elektronisk innsamling og bruk av kliniske rutinedata
Etablere tilbakemeldingssystemer i utredning og behandling
Utvikle resultatmål for behandling
Rådgiveren vil bli sentral i dette arbeidet, som i første omgang vil foregå på DPS-nivå. Du vil for øvrig støtte og veilede utvikling av andre fagutviklingsprosjekter i klinikken og delta i FoU-avdelingens løpende drift. Rådgiverne samarbeider med og rapporterer til forskningssjef.

Faget psykisk helse og rus spenner fra lettere til alvorlige psykiske lidelser med sammensatte årsaker og spesialisthelsetjenesten har mange oppgaver i den tyngre delen av dette spekteret. Dette skal gjenspeiles i våre satsningsområder for forskning og fagutvikling. FoU-avdelingen arbeider nå med å etablere et nytt satsningsområde: Tidlige kliniske kjennetegn ved alvorlige psykiske lidelser, og deres forløpstrekk over tid. Systematiseringen av kliniske rutinedata og utvikling av gode resultatmål vil være sentralt i dette.

Formelle krav til søker:
Det kreves relevant kompetanse på masternivå og klinisk erfaring innenfor psykisk helse og rus. Klinisk spesialitet er ønskelig men ikke en forutsetning. Erfaring med implementering av komplekse prosjekter samt organisasjonsforståelse vil vektlegges.

Personlige egenskaper som vektlegges:
Er positiv og løsningsorientert
Er selvstendig, tar initiativ og er handlingsorientert
Har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
Kan motivere andre og bygge relasjoner
Liker å samarbeide og jobbe i team
Personlig egnethet for stillingen
Mulighet for fleksibel arbeidstid og hjemmekontor etter avtale, samt relevante kurs og kompetansebygging. For ytterligere informasjon og interesse, ta kontakt med forskningssjef Paul Møller, Fou-avdelingen på telefon 32 80 43 43 eller mobil 911 76 084.

Psykiatrisk avdeling Lier og Psykiatrisk avdeling Blakstad er for tiden i en sammenslåingsprosess mot fullstendig samlokalisering på Blakstad innen 31.12.2017. Vi gjør derfor oppmerksom på at arbeidssted kan endres som følge av nødvendige organisasjonsendringer.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Paul Møller Forskningsjef, tlf: +47 32 80 43 43, mobil: +47 911 76 084

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no