SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lege

Stillinger: 2

Kontraktstype: Utdanningsstilling

Sted: Drammen

Arbeidsgiver: Vestre viken

Ref.kode: 3258613691

Søknadsfrist: 04-12-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Vestre viken på:

Facebook

Lege i spesialisering - Vestre Viken

Medisinsk avdeling ved Drammen sykehus ligger i Vestre Viken helseforetak. Avdelingen har lokalsykehusfunksjon for 165 000 innbyggere og enkelte indremedisinske områdefunksjoner for Vestre Viken med 480 000 innbyggere. Avdelingen har i dag 99 ordinære senger og medisinsk intensiv med 6 senger. Alle grenspesialiteter er representert. Medisinsk avdeling har fem vaktteam: Generell og kardiologisk bakvakt; to LIS vaktordninger og en turnuskandidatvaktordning. Det er 2 LIS leger og en turnuskandidat til stede om natten. Disse dekker lokal- og allsidig akuttfunksjon på døgnbasis.

To faste LIS-stillinger for utdanning i indremedisin ved medisinsk avdeling er ledig:

Mulighet for vikariater ved intern ansettelse. Vikariater kan søkes av utdanningskandidater i onkologi og andre spesialiteter som trenger sideutdanning i hematologi og/eller indremedisin.

Oppgaver og ansvar:
Legearbeid for LIS med vakt, visittgang og poliklinikk etter plan. Tjenesten teller som gruppe I i indremedisin og som gruppe II i de fleste gren spesialiteter.
Kompetanseutvikling innen indremedisin sikres gjennom daglige interaktive morgenmøter med radiolog, ukentlige undervisningsmøter og avdelingsråd, og gjennom seksjonsvise undersvisningsmøter.
På dagtid er avdelingen grenspesialisert med arbeid rettet inn mot det enkelte fagområdets oppgaver i post, poliklinikk og spesiallaboratorier.

Kvalifikasjoner:
Kliniske kompetanse innen indremedisin, og eventuelt innen indremedisinsk grenspesialitet vektlegges.
Annen spesielt relevant fagkompetanse kan også hensynstas.
Det legges vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet.
Det forutsettes at turnustjeneste i Norge er gjennomført.

For faste stillinger gjelder følgende:
Det forutsettes at kandidaten etter innføring i generell indremedisin, går inn i et gren-utdanningsforløp. Det vil da inngås avtale om gruppe I tjeneste ved OUS, eller annet aktuelt helseforetak med slik tjeneste.

Tiltredelse etter avtale.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Einar Husebye Avdelingssjef Tlf. sentralbord:, tlf: +47 03525

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no